Äris on ainult kaks olulist asja - innovatsioon ja turundus. /P. Drucker/

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut on 1969.a. loodud Majandusteaduskonna töö jätkaja.
Nüüdseks on ülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudist saanud maamajanduse arengu ja maaühiskonna sotsiaalsete probleemidega tegelev akadeemiline õppe- ja teaduskeskus Eestis. Sellega eristub instituut selgelt teiste kõrgkoolide majandus- ja sotsiaalsete probleemidega tegelevatest õppe- ning uurimisasutustest.

Instituudi vastutada on kvaliteetse õppe läbiviimine majandusarvestuse ja finantsjuhtimise ning ökonoomika ja ettevõtluse erialadel nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes.

Instituudi teadustööde temaatika on mitmetahuline, mille ühendavateks joonteks on Eesti maamajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse ning maapiirkondade sotsiaalse arengu probleemide uurimine. Viimastel aastatel on instituudis tegeldud rakenduslike töövahendite loomisega tootjatele nii info kogumiseks ja levitamiseks kui ka tootmisotsustele eelnevate tootmiskulutuste ja võimalike tulude kalkuleerimiseks.

VIIMASED UUDISED

Väitekirja kaitsmine

5. juunil kaitses Majandus- ja sotsiaalinstituudi teadur Ants-Hannes Viira väitekirja „Eesti põllumajanduse strukturaalne kohanemine – institutsionaalsete muutuste ja põllumajandusettevõtete kasvu, kahanemist ning tegevuse lõpetamist mõjutavate sotsiaalmajanduslike tegurite osa. Structural adjustment of Estonian agriculture – the role of institutional changes and socioeconomic factors of farm growth, decline and exit” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maamajanduse ökonoomika erialal. 

Doktoritöö juhendajad:
Prof. Rando Värnik ja Dr. Reet Põldaru

Oponent:
Dr. Minna Väre (MTT Economic Research, Finland).

Rahvusvaheline seminar  „Inter-university Experience in Implementing Study Programmes in Latvia and Estonia“

Esmaspäeval 9. juunil külastavad majandus- ja sotsiaalinstituuti Läti Põllumajandusülikooli majandus- ja sotsiaalarengu teaduskonna esindajad, et arutada rahvusvahelise õppe ja väliskoostööga seotud küsimusi. Kell 13 hakkab Kreutzwaldi 1a ruumis 033 ühisseminar:  „Inter-university Experience in Implementing Study Programmes in Latvia and Estonia“.  Seminaris võrreldakse kogemusi ja probleeme, mis seonduvad võõrkeelsete õppekavade ja välisüliõpilaste õpetamisega.

Majandus- ja sotsiaalinstituut
Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014, tel (+372) 731 3014, faks (+372) 731 3300, e-post: mstemu.ee

WebMaster