Õnn sõltub meist endist./Aristoteles/

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut on 1969.a. loodud Majandusteaduskonna töö jätkaja.
Nüüdseks on ülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudist saanud maamajanduse arengu ja maaühiskonna sotsiaalsete probleemidega tegelev akadeemiline õppe- ja teaduskeskus Eestis. Sellega eristub instituut selgelt teiste kõrgkoolide majandus- ja sotsiaalsete probleemidega tegelevatest õppe- ning uurimisasutustest.

Instituudi vastutada on kvaliteetse õppe läbiviimine majandusarvestuse ja finantsjuhtimise ning ökonoomika ja ettevõtluse erialadel nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes.

Instituudi teadustööde temaatika on mitmetahuline, mille ühendavateks joonteks on Eesti maamajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse ning maapiirkondade sotsiaalse arengu probleemide uurimine. Viimastel aastatel on instituudis tegeldud rakenduslike töövahendite loomisega tootjatele nii info kogumiseks ja levitamiseks kui ka tootmisotsustele eelnevate tootmiskulutuste ja võimalike tulude kalkuleerimiseks.

VIIMASED UUDISED

Arenda oma strateegilise juhtimise oskusi uuel magistriõppekaval

Maaettevõtete strateegilise arendamise ärijuhtimise magistriõppekava (MBA) on loodud selleks, et maapiirkondade ettevõtete ja organisatsioonide juhid ja spetsialistid saaksid täiendada oma praktilisi kogemusi uuemate
 

Millised on maamajanduses täna  muutused, millega paremaks toimetulekuks on sellel õppekaval õppimine kasulik?

  • Väikese koduturuga ja avatud majandusega Eesti on paratamatult osa globaalsest turust. Turgude üleilmastumisega on kaasnenud nende suurem heitlikkus, mis koos rahvusvaheliste suhete teravnemisega omakorda mõjutab maapiirkonna ettevõtete jätkusuutlikkust.
  • Töötleva tööstuse konsolideerumine loob uusi  võimalusi  ettevõtete loomiseks ja alternatiivsete toodete pakkumiseks.
  • Sotsiaalsed protsessid – rahvastiku kahanemisest tingitud väljakutsed (tööjõupuudus, vähene kohalik nõudlus). Väheneva rahvastikutiheduse juures on olemasolevat infrastruktuuri üha keerukam ja suhteliselt kulukam ülal pidada ja arendada.
  • Ettevõtluse arendamiseks on investeerimisel lisaks toetustele üha enam vaja tugineda teistele finantsinstrumentidele (laenud, garantiid, omakapitali kaasamine), mille kasutamine vajab veelgi hoolsamat planeerimist.
  • Riigireform ja kohalike omavalitsuste võimalik reorganiseerimine, esitab uusi väljakutseid.
  • Ettevõtluse arendamine arvestades looduskeskkonnaga. Suur vajadus on majanduskasvu ja uute töökohtade järele, samas keskkonnanõuded pigem karmistuvad.
  • Biomajanduse kontseptsiooni rakendumine, mis seab maapiirkonnas majanduse arengus võtmekohale looduslikud ressursid, (maa, mets, vesi).

Majandus- ja sotsiaalinstituut
Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014, tel (+372) 731 3014, faks (+372) 731 3300, e-post: mstemu.ee

WebMaster