Juhtimise kunst on lasta kellelgi teisel ära teha see, mida sina tahad, sest et ta seda tahab. /D. D. Eisenhower/

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut on 1969.a. loodud Majandusteaduskonna töö jätkaja.
Nüüdseks on ülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudist saanud maamajanduse arengu ja maaühiskonna sotsiaalsete probleemidega tegelev akadeemiline õppe- ja teaduskeskus Eestis. Sellega eristub instituut selgelt teiste kõrgkoolide majandus- ja sotsiaalsete probleemidega tegelevatest õppe- ning uurimisasutustest.

Instituudi vastutada on kvaliteetse õppe läbiviimine majandusarvestuse ja finantsjuhtimise ning ökonoomika ja ettevõtluse erialadel nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes.

Instituudi teadustööde temaatika on mitmetahuline, mille ühendavateks joonteks on Eesti maamajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse ning maapiirkondade sotsiaalse arengu probleemide uurimine. Viimastel aastatel on instituudis tegeldud rakenduslike töövahendite loomisega tootjatele nii info kogumiseks ja levitamiseks kui ka tootmisotsustele eelnevate tootmiskulutuste ja võimalike tulude kalkuleerimiseks.

VIIMASED UUDISED

Viies Ühistukonverents "Elu. Energia. Eesti - energiamajanduse tulevikust"

Viiendal Ühistukonverentsil on põhitähelepanu suunatud energiale ja ühistegevusele energiamajanduses.
Seoses fossiilsete kütuste nagu nafta, gaas ja põlevkivi ning elektri kiire kallinemisega muutuvad üha
päevakajalisemaks ja populaarsemaks alternatiivsed energiaallikad. Kui hetkel moodustab taastuvenergia
ligikaudu 17-18% elektritarbimisest, siis 2030. aastaks on see plaanitud kasvatada 45%ni.

Sõna võtavad: Andro Roos, Einar Laigna, Oleg Sõnajalg, Jaan Leetsar, Harry Raudvere ja Urmo Lehtveer.

Ettekanded tõotavad tulla huvitavad ning ka see aasta korraldame minimessi, kus Ühistu liikmetest ettevõtjad pakuvad kohalikku toodangut. 

Registreeru konverentsile

Seminar - "Euroopa Liit muutustes"

Euroopa Liidu Regioonide Komitee võttis 14. oktoobril vastu Uno Silbergi koostatud arvamuse teemal „Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve projekt“. Tegemist on omaalgatusliku arvamusega, milles avaldatakse komitee seisukohad Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve osas.

See on üheteistkümnes Regioonide Kommitee Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus. Uno Silbergile on see juba viiendaks raportiks, kes on Euroopa Liidu Regioonide Komitee liige aastast 2004.

Mida Regioonide Komitee teeb, kuidas töötab, milline on nende koosseis, sellest kõigest räägib dotsent Uno Silberg 22. oktoobril kell 15.00 majandus- ja sotsiaalinstituudi puhkeruumis.

Majandus- ja sotsiaalinstituut
Fr. R. Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014, tel (+372) 731 3014, faks (+372) 731 3300, e-post: mstemu.ee

WebMaster