Põhiliseks inimlikuks tarkuseks on teada, et ei teata. /Sokrates/

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut on 1969.a. loodud Majandusteaduskonna töö jätkaja.
Nüüdseks on ülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudist saanud maamajanduse arengu ja maaühiskonna sotsiaalsete probleemidega tegelev akadeemiline õppe- ja teaduskeskus Eestis. Sellega eristub instituut selgelt teiste kõrgkoolide majandus- ja sotsiaalsete probleemidega tegelevatest õppe- ning uurimisasutustest.

Instituudi vastutada on kvaliteetse õppe läbiviimine majandusarvestuse ja finantsjuhtimise ning ökonoomika ja ettevõtluse erialadel nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes.

Instituudi teadustööde temaatika on mitmetahuline, mille ühendavateks joonteks on Eesti maamajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse ning maapiirkondade sotsiaalse arengu probleemide uurimine. Viimastel aastatel on instituudis tegeldud rakenduslike töövahendite loomisega tootjatele nii info kogumiseks ja levitamiseks kui ka tootmisotsustele eelnevate tootmiskulutuste ja võimalike tulude kalkuleerimiseks.

VIIMASED UUDISED

Koolitus "Toidutootjate majandusanalüüs ja lepingute sõlmimine tarneahelas"

   REGISTREERU KOOLITUSELE

   Sihtrühm

   Väikese suurusega toidutootjad ja –töötlejad.

   Sisu

   Toidutootjad tunnistavad jaemüügikettide ülemvõimu. Tarneahela planeerimisoskus ja teadmised koostööst ning
   hinnakujunduses  peituvatest võimalustest annaks toidutootjatele suurema tingimisvõimekuse.

   Koolituse eesmärgiks on anda uusi ja kinnistada olemasolevaid oskusi, edendamaks tootjate teadlikku koostööd
   partneritega tarneahela lõikes

   Toimumisaeg ja –koht

   2 päevane koolitus Tartus või Paides:

   3.–4. märts 2015 Eesti Maaülikooli peamajas (Tartu, Kreutzwaldi 1a)
   24.–25. märts 2015 Nelja Kuninga hotellis (Paide, Pärnu 6)

Direktori kohusetäitja 1. jaanuarist 2015.a.

Rektor määras 1. jaanuarist 2015.a. - 1. septembrini 2015.a.  Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktori kohusetäitjaks teadur Ants-Hannes Viira (PhD).

Majandus- ja sotsiaalinstituut
Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014, tel (+372) 731 3014, faks (+372) 731 3300, e-post: mstemu.ee

WebMaster