SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Väitekirja kaitsmine

5. juunil kaitses Majandus- ja sotsiaalinstituudi teadur Ants-Hannes Viira väitekirja „Eesti põllumajanduse strukturaalne kohanemine – institutsionaalsete muutuste ja põllumajandusettevõtete kasvu, kahanemist ning tegevuse lõpetamist mõjutavate sotsiaalmajanduslike tegurite osa. Structural adjustment of Estonian agriculture – the role of institutional changes and socioeconomic factors of farm growth, decline and exit” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maamajanduse ökonoomika erialal.  Doktoritöö juhendajad: Prof. Rando Värnik ja Dr. Reet Põldaru Oponent: Dr. Minna Väre (MTT Economic Re...

Rahvusvaheline seminar  „Inter-university Experience in Implementing Study Programmes in Latvia and Estonia“

Esmaspäeval 9. juunil külastavad majandus- ja sotsiaalinstituuti Läti Põllumajandusülikooli majandus- ja sotsiaalarengu teaduskonna esindajad, et arutada rahvusvahelise õppe ja väliskoostööga seotud küsimusi. Kell 13 hakkab Kreutzwaldi 1a ruumis 033 ühisseminar:  „Inter-university Experience in Implementing Study Programmes in Latvia and Estonia“.  Seminaris võrreldakse kogemusi ja probleeme, mis seonduvad võõrkeelsete õppekavade ja välisüliõpilaste õpetamisega.