SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Arvestusalaste üliõpilastööde konkursi võitjad selgunud

Majandus- ja sotsiaalinstituudi bakalaureuseõppe maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava üliõpilane Heiki Hanni võitis Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu ja  Eesti Raamatupidajate Kogu poolt korraldataval arvestusalaste üliõpilastööde konkursil lõpu- ja bakalaureustetööde kategoorias peavõidu teemal  „Õiglase väärtuse kontseptsiooni rakendamise hindamine – teoreetiline käsitlus“ Inno Kalbergi juhendamisel. Konkursile esitati kokku 31 tööd, mida hinnati lõpu- ja bakalaureusetööde ning magistri- ja doktoritööde kategoorias. Välja jagati kolm eriauhinda parima audiitortegevuse-, finantsarvestuse- ning uudse ja huvitava arvestusalase teemakäsitluse osas.

Peavõiduga kaasnes töö autorile 400 eurone ja juhendajale 200 eurone ühekordne stipendium.

Konkurssi eesmärk oli leida lahendusi aktuaalsetele arvestusalastele probleemidele, avardada teadmisi raamatupidamise ja auditeerimise valdkonnas ning julgustada arvestusalaste uurimuste kirjutamist.

Õiglase väärtuse kui ühe paljudest väärtustest - turuväärtus, harilik väärtus jt, eesmärk on väljendada objekti väärtust teatavast aspektist lähtuvalt ja mis on setud isikute poolt antava hinnanguga. Sellest, kuidas antav hinnang kujuneb ja millised tegurid seda mõjutavad, toob välja antud bakalaureusetöö  majanduskeskkonna mikro- ja makrotasandil.

Töö teeb eriliseks kaks asjaolu. Esiteks on töö koostamisel kasutatud teoreetilist lähenemist, mis on nii bakalaureuse kui ka magistriõppe tasemel üliõpilaste poolt harva kasutatav viis. Teiseks, õiglase väärtuse hindamist mõjutavate tegurite analüüsimisel on töös kaasatud diskursuse analüüsi, mis on majandusteaduses üldiselt harva kasutatav kvalitatiivne uurimus paljukasutatud kvantitatiivsete meetodite kõrval.

Heiki Hanni kaitses bakalaureusetöö 12. juunil 2014 hindele „A“, mida  retsenseeris Jaan Leetsar. Kõik võidutööd on kättesaadavad Rahandusministeeriumi ja Eesti Raamatupidajate Kogu kodulehel.

Võidutööd kuulutati välja Eesti Raamatupidajate Kogu sügiskonverentsil 18. septembril 2014 Tallinnas hotellis Palace.