SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Koolitus: „Finantseerimine“

Kreutzwaldi 1 A - 0015

Magistritööde kaitsmine

Kreutzwaldi 1A

Sügisel 2015 avame uue magistriõppekava „Maaettevõtete strateegiline arendamine"

Tegemist on juhtide arendusprogrammiga, mille eesmärgiks on suurendada maaettevõtete ja maapiirkondade ettevõtluskeskkonnaga seotud juhtide ja spetsialistide kohanemis- ja toimetulekuvõimet muutuva majanduskeskkonna tingimustega. Õppekava läbinu tunnetab paremini maapiirkonna ettevõtete konkurentsivõimet mõjutavaid tegureid; oskab juhtida ja arendada ettevõtet või organisatsiooni strateegiliselt, kaasates selleks nii ettevõtte siseseid kui väliseid ressursse.

Vaata õppekava

Õppetöö toimub kaugõppe vormis ja ainult osakoormusega, sest heal spetsialistil või juba juhina töötaval inimesel ei ole võimalik töö kõrvalt iga päev koolis käia. Õppetöö toimub lühikeste intensiivsete sessioonidena üks kord kuus reedest pühapäevani. Õppetöösse kaasatakse õppejõududena tunnustatud praktikuid ja poliitika kujundajaid, teoreetiline õpe seostatakse praktiliste probleemide lahendamisega, ettevõtete külastustega jne. Õppetöös arvestatakse õppijate kogemusi ja vajadusi ning kasutatakse neist lähtuvalt kaasaegseid õppemeetodeid. Magistritöö on võimalik koostada oma ettevõtte kohta. Õppeaeg on kolm aastat, semestritasu on 900 eurot.

Õppekava edukas läbimine kroonitakse ärijuhtimise magistrikraadiga. Olulisemateks märksõnadeks on maaettevõtlus, strateegiline mõtlemine, konkurentsivõime, muutuste juhtimine, riskide hindamine, kommunikatsioon, ühistegevus ja koostöö, erinevate ressursside ökonoomika, rohemajandus, ärimudelid, innovatsioon jne. Õppekava detailidega ja õpetatavate ainetega saab tutvuda EMÜ kodulehel.

Ootame kõrgharidusega (ei pea olema majandusalane) ja vähemalt kaheaastase maaettevõtluse juhtimise või arendamise kogemusega ettevõtjaid, ettevõtete, omavalitsuse ja mittetulundusühistute juhte ning teisi maamajanduse spetsialiste.

Avalduste vastuvõtt toimub 25. juunist kuni 7. juulini. Koos avaldusega on vaja esitada motivatsioonikiri ja töökogemust kinnitav dokument.

Täiendav informatsioon: 5 052 034