SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Koolitus: „Finantseerimine“

Kreutzwaldi 1 A - 0015

Magistritööde kaitsmine

Kreutzwaldi 1A

Arenda oma strateegilise juhtimise oskusi uuel magistriõppekaval

Maaettevõtete strateegilise arendamise ärijuhtimise magistriõppekava (MBA) on loodud selleks, et maapiirkondade ettevõtete ja organisatsioonide juhid ja spetsialistid saaksid täiendada oma praktilisi kogemusi uuemate
 

Millised on maamajanduses täna  muutused, millega paremaks toimetulekuks on sellel õppekaval õppimine kasulik?

 • Väikese koduturuga ja avatud majandusega Eesti on paratamatult osa globaalsest turust. Turgude üleilmastumisega on kaasnenud nende suurem heitlikkus, mis koos rahvusvaheliste suhete teravnemisega omakorda mõjutab maapiirkonna ettevõtete jätkusuutlikkust.
 • Töötleva tööstuse konsolideerumine loob uusi  võimalusi  ettevõtete loomiseks ja alternatiivsete toodete pakkumiseks.
 • Sotsiaalsed protsessid – rahvastiku kahanemisest tingitud väljakutsed (tööjõupuudus, vähene kohalik nõudlus). Väheneva rahvastikutiheduse juures on olemasolevat infrastruktuuri üha keerukam ja suhteliselt kulukam ülal pidada ja arendada.
 • Ettevõtluse arendamiseks on investeerimisel lisaks toetustele üha enam vaja tugineda teistele finantsinstrumentidele (laenud, garantiid, omakapitali kaasamine), mille kasutamine vajab veelgi hoolsamat planeerimist.
 • Riigireform ja kohalike omavalitsuste võimalik reorganiseerimine, esitab uusi väljakutseid.
 • Ettevõtluse arendamine arvestades looduskeskkonnaga. Suur vajadus on majanduskasvu ja uute töökohtade järele, samas keskkonnanõuded pigem karmistuvad.
 • Biomajanduse kontseptsiooni rakendumine, mis seab maapiirkonnas majanduse arengus võtmekohale looduslikud ressursid, (maa, mets, vesi).

Millist kasu saab praktik/tudeng selle õppekava läbimisest?

 

Õppekava käsitleb süvitsi maapiirkonna ettevõtete ja organisatsioonide ees seisvaid väljakutseid,  probleeme ja  ka võimalikke lahendusi. Õpitakse tundma praktilisi  probleeme kooskõlas kaasaegsete majandusteooriatega. Omandatakse teadmisi sellest, kuidas välja töötada ja juhtida maapiirkonna ettevõtete ja maapiirkondade praktilistele väljakutsetele sobivaid  terviklikke strateegilisi lahendusi.

 

Kes on meie sihtgrupid?

Maapiirkonna ettevõtete, sh põllumajanduse ja toidutootmisega tegelevate ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja piirkondliku arenguga tegelevate organisatsioonide juhid ja spetsialistid. Oodatud on ka maapiirkonna ettevõtete omanikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi strateegilistest valikutest. Õppekava peamine eesmärk on maaettevõtete ja maapiirkondade strateegiliseks arendamiseks vajalike juhtimiskompetentside arendamine. Suurem osa  juhi rolli täitvatest inimestest on juhiks saanud erialaspetsialistist, aga spetsialistide koolitamisel oli juhtimisvõimekuse arendamine teisejärguline.

Mille poolest erineb Maaettevõtete strateegilise arendamise õppekava teistest majandusalastest magistriõppekavadest?

 • Õppekava on välja töötatud eeskätt praktikute vajadusi arvestades. Eeldame, et juba tegutsevad ettevõtjad, juhid ja spetsialistid on hõivatud inimesed, mistõttu õpiaeg sellel õppekaval on tavalise kahe aasta asemel kolm aastat ja õppetöö toimub lühikeste sessioonidena kaugõppe vormis.
 • Õppetöösse kaasatakse tunnustatud praktikud, kelle abiga analüüsitakse maaettevõtete ees seisvaid praktilisi väljakutseid ning leitakse neile võimalikke lahendusi.
 • Lisaks Eesti Maaülikooli õppejõududele on õppetöösse kaasatud ka Tartu Ülikooli õppejõud.
 • Kuna tegemist on ärijuhtimise magistriõppekavaga (MBA), siis on rõhk juhtimiskompetentside arendamisel.