SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Koolitus: „Finantseerimine“

Kreutzwaldi 1 A - 0015

Magistritööde kaitsmine

Kreutzwaldi 1A

Seminar - "Euroopa Liit muutustes"

Euroopa Liidu Regioonide Komitee võttis 14. oktoobril vastu Uno Silbergi koostatud arvamuse teemal „Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve projekt“. Tegemist on omaalgatusliku arvamusega, milles avaldatakse komitee seisukohad Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve osas.

See on üheteistkümnes Regioonide Kommitee Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus. Uno Silbergile on see juba viiendaks raportiks, kes on Euroopa Liidu Regioonide Komitee liige aastast 2004.

Mida Regioonide Komitee teeb, kuidas töötab, milline on nende koosseis, sellest kõigest räägib dotsent Uno Silberg 22. oktoobril kell 15.00 majandus- ja sotsiaalinstituudi puhkeruumis.

Arvamuse koostamisse oli kaasatud Eesti Maaülikooli professor Rando Värnik.

Arvamuses rõhutab komitee, et Euroopa Liidu eelarve koostamine peab olema kooskõlas lähimuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega. „See mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt kohalike omavalitsuste eelarveid ning annab olulise ja võimendava panuse kohalike omavalitsuste ülesannete täitmiseks“, seletab Silberg.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee on arvamusel, et 2016. aasta Euroopa Liidu eelarve peab võimaldama uute töökohtade loomist ja tööpuuduse leevendamist, eriti noorte hulgas. Euroopa Liidus on endiselt probleemiks ka majanduse elavdamine ja uute tingimuste loomine ettevõtluse arendamiseks. „Oluline on uute turgude leidmine ja investeeringud nii ettevõtluse konkurentsivõime suurendamiseks kui ka panustamine teaduse arengusse“, täiendab ta.

„Rändekriisi põhjustega võitlemiseks peab Euroopa Liidu eelarve toetama eesmärki olla rahvusvaheliselt aktiivsem ja usaldusväärsem osaleja, kellel on nii kohalikud, piirkondlikud ja  globaalsed huvid kui ka kohustused“, lisab Silberg.

Edasiste sammude osas toonitas komitee valmisolekut aidata kaasa aruteludele Euroopa Liidu omavahendite reformi üle. “Reform selles osas on vältimatu. Olemasoleva süsteemi puudused on juba põhjustanud ummikseise eelarveläbirääkimistel. Senised küsimused tasumata maksete ning mahajäämuse negatiivse mõju kohta investeerimisprojektide kaasrahastamisele nii riiklikul, kohalikul ja piirkondlikul tasandil,” lõpetab Silberg.