SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Jõulupidu

Tähe 3, Tartu, 51010 Tartu Maakond, Eesti

Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverents

Pühajärve Spa & Puhkekeskuses

Üliõpilastele tutvustati äriideede eelinkubatsiooni võimalusi

Teadur Anne Põder rääkis I kursuse üliõpilastele sel aastal ettevõtlusõppe programmi „Edu Tegu“ käigus toimund üritustest ja programmi poolt pakutavatest võimalustest. Mais 2016 toimus esimene EMÜ üliõpilaste äriideede konkurss „Tärkav Idu“, millega on plaanis jätkata järgmistel aastatel. Kõikidel huvilistel on võimalus kevadel või sügisel osaleda Starter äriideede arendamise programmis, mis lõpeb konkursiga Kaleidoskoop. Sel sügisel lõid Starter programmis kaasa 3 EMÜ üliõpilaste tiimi, kellest Triplecase  jõudis Kaleidoskoop konkursil kahe parima hulka. EMÜ osaleb koos 10 partneriga 2016.aastast Haridus- ja teadusministeeriumi poolt algatatud programmis „Edu Tegu“, mida finantseeritakse EL-i Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi eesmärgiks on ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamine kõigil haridustasemetel.