SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Jõulupidu

Tähe 3, Tartu, 51010 Tartu Maakond, Eesti

Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverents

Pühajärve Spa & Puhkekeskuses

Valmis ühise põllumajanduspoliitika tulevikuanalüüs

Meie instituut koos Eesti Konjuktuuriinstituudiga analüüsisid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevikuarenguid Eesti seisukohtade kujundamiseks ja põhjendamiseks.

Analüüsiti Eesti jaoks ÜPP-s olulisi elemente. Ühise põllumajanduspoliitika tulevikuanalüüs pakub välja erinevaid alternatiive ja võimalusi ning hindab nende võimalikku mõju Eesti põllumajanduse jätkusuutlikule arengule. Analüüsi koostasid Ants Viira, Mati Mõtte, Kersti Aro, Eduard Matveev, Marje Josing, Evelin Ahermaa, Piret Hein, Pille Aruvee, Bruno Pulver, Maris Viileberg. Ekspertidena olid kaasatud Emil Erjavec ja Evelin Pärn-Lee.
Analüüs on täismahus kättesaadav siit: https://goo.gl/AmQCcd