Filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine: Anne Põder - The socio-economic determinants of entrepreneurship in Estonian rural municipalities

27. novembril kell 10.15 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Anne Põdra doktoritöö „Ettevõtlust mõjutavad sotsiaal-majanduslikud tegurid Eesti valdades.” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks.

Avalik kaitsmine toimub Tartus Kreutzwaldi 1a, ruumis 104.

Doktoritöö juhendaja on prof Rando Värnik, oponent on Dr Jane Atterton (Scotland's Rural College, Edinburgh).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus. Samuti Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace.