SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Läti-Eesti ühisseminar põllumajanduse ja maakasutuse mudelite ja kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamise teemal

1. novembril korraldas meie instituut Maaeluministeeriumis Läti-Eesti ühisseminari põllumajanduse ja maakasutuse mudelite ja kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamise teemal. Eesti asjatundjad rääkisid põllumajanduse ja kliimapoliitika seostest Eestis. Läti teadlased rääkisid viimastel aastatel Lätis tehtud analüüsidest ja (põllu)majanduse ja keskkonna vaheliste komplekssete seoste analüüsimiseks koostatud analüüsivahenditest (mudelitest).
Seminaril ette kantud slaididega on võimalik tutvuda siin: