Õppetööd alustasid rahvusvahelised üliõpilased

Sellel sügissemestril alustavad esmakordselt õppetööd kolme Balti ülikooli ühise  magistriastme õppekava "Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine" üliõpilased. Esimese semestri õpivad nad Eestis juba kevadel aga jätkavad õpinguid Leedus, aastapärast Lätis ja 2021. aasta kevadel lõpetavad ülikooli taas Eestis.

Partnerülikoolid on Läti põllumajandusülikool (LLU) ja Leedu Vytautas Magnuse ülikooli põllumajandusakadeemia (ASU).

Õppekava eesmärk on omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, sh ettevõtte, tarneahela, töötajate ja terviksüsteemi juhtimist, ning arendada kriitilise mõtlemise võimet, töötamaks põllumajanduse ja toiduainete tootmise valdkonnas nii Balti riikides kui ka väljaspool.

Õpingud on rahvusvahelises rühmas Baltikumi parimate õppejõudude ja teadlaste eestvedamisel ning ettevõtetega tihedas koostöös, mis loob hea aluse rahvusvaheliseks karjääriks.