Akadeemiline kalender 2017/2018. õ.a sügissemestril lõputöö kaitsmist taotlevatele üliõpilastele

Avaldus lõpetamiseks (lõputöö)

3. oktoober 2017

Õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg novembrikuus lõputöö kaitsmist taotlevatele üliõpilastele

9. november 2017 kell 16.00

Lõputöö esitamise tähtaeg (ruum 042). Lõputöö esitada köidetult ühes eksemplaris allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt, elektrooniline variant (PDF formaadis) laadida Moodle õpikeskkonda.

NB! Elektrooniline variant lõputööst ja lühikokkuvõte tuleb esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku.
10. november 2017 kell 12.00 Lõputööde retsensentide kinnitamine
20. november 2017 Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas, millise kaitsmiskomisjoni ees kaitseb lõputöö autor oma lõputööd
22. november 2017 kell 9.00 Lõputööde retsensioonide esitamise tähtaeg
24. november 2017 Lõputööde kaitsmine
15. juuni 2018 kell 12.00 AKTUS