Akadeemiline kalender 2018/2019. õa sügissemestril lõpetavatele üliõpilastele

Avaldus lõpetamiseks (lõputöö)

2. oktoober 2018

Õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg sügissemestril lõputöö kaitsmist taotlevatele üliõpilastele

8. november 2018 kell 16.00

Lõputöö esitamise tähtaeg (ruum 042). Lõputöö esitada köidetult ühes eksemplaris allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt, elektrooniline variant (PDF formaadis) laadida Moodle õpikeskkonda.

NB! Elektrooniline variant lõputööst ja lühikokkuvõte tuleb esitada samal päeval ka EMÜ raamatukokku.
9. november 2018 kell 12.00 Lõputööde retsensentide kinnitamine
19. november 2018 Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas, millise kaitsmiskomisjoni ees kaitseb lõputöö autor oma lõputööd
21. november 2018 kell 9.00 Lõputööde retsensioonide esitamise tähtaeg
23. november 2018 Lõputööde kaitsmine
30. november 2018 Bakalaureuseeksami järeleksam
13. juuni 2019 kell 12.00 Lõpuaktus