Akadeemiline kalender 2017/2018.õ.a. kevadsemestril lõpetavatele üliõpilastele

Avaldus lõpetamiseks (lõputöö)

Avaldus lõpetamiseks (bakalaureuseeksam)

6. - 27. oktoober 2017

Avalduse esitamine magistritöö teema ja juhendaja kinnitamiseks

1. november -
13. detsember 2017

Lõpetamiseks avalduse esitamine (lõputöö/bakalaureuseeksam )

2. veebruar 2018

Statsionaarse õppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on kooskõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

10. veebruar 2018

Kaugõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on koos­kõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

15. veebruar 2018

Statsionaarse õppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

2. märts 2018

Kaugõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

29. märts 2018

Magistritööde eelkuulamiseks esitatavate tööde, mis on kooskõlastatud magistritöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

6. aprill 2018

Magistritööde eelkuulamine

30. aprill 2018

Magistriõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

3. mai 2018

Magistritööga lõpetamisele lubatud üliõpilaste nimekirja kinnitamine

7. mai 2018

Lõputöö teema muutmise avalduse esitamise tähtaeg

8. mai 2018

Bakalaureuseõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

10. mai 2018 kell 14.00

Magistritöö esitamise tähtaeg (ruum 042). Magistritöö esitada köidetult ühes eksemplaris allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt, elektrooniline variant (PDF formaadis) laadida Moodle õpikeskkonda.

NB! Elektrooniline variant magistritööst ja lühikokkuvõte tuleb esitada ka samal päeval EMÜ raamatukokku.

11. mai 2018
kell 12.00

Magistritööde retsensentide kinnitamise tähtaeg

11. mai 2018

Bakalaureuseõppe lõpetamisele lubatud üliõpilaste nimekirja kinnitamine

18. mai 2018

Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise kaitsmiskomisjoni ees kaitseb magistritöö autor oma magistritööd

21. mai 2018 kell 9.00

Magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg

23. mai 2018

Bakalaureuseeksami konsultatsioon – toimub ainult siis, kui on tekkinud sisulisi küsimusi! Sisulised küsimused eksami teemade kohta esitada kirjalikult hiljemalt 13. maiks aadressil jaana.orin@emu.ee

23.–25. mai 2018

Magistritööde kaitsmine

24. mai 2018 kell 14.00

Bakalaureusetöö esitamise tähtaeg (ruum 043). Bakalaureusetöö esitada köidetult ühes eksemplaris allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt, elektrooniline variant (PDF formaadis) laadida Moodle õpikeskkonda.

NB! Elektrooniline variant bakalaureusetööst ja lühikokkuvõte tuleb esitada ka samal päeval EMÜ raamatukokku.

25. mai 2018 kell 12.00

Bakalaureusetööde retsensentide kinnitamine

30. mai 2018 kell 10.00

Bakalaureuseeksam

1. juuni 2018

Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise komisjoni ees kaitseb bakalaureusetöö autor oma bakalaureusetööd

5. juuni 2018

Bakalaureuseeksami tulemuste avalikustamine ÕIS-is

4. juuni 2018 kell 9.00

Bakalaureusetööde retsensioonide  esitamise tähtaeg

6.-8. juuni 2018

Bakalaureusetööde kaitsmine

15. juuni 2018 kell 12.00

Lõpuaktus