Akadeemiline kalender 2016/2017.õ.a. kevadsemestril lõpetavatele üliõpilastele

Avaldus lõpetamiseks (lõputöö)

Avaldus lõpetamiseks (bakalaureuseeksam)

2. november -
14. detsember 2016

Lõpetamiseks avalduse esitamine (lõputöö/bakalaureuseeksam )

4. veebruar 2017

Statsionaarse õppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on kooskõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

11. veebruar 2017

Kaugõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on kooskõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

16. veebruar 2017

Statsionaarse õppe üliõpilaste bakalureusetöö ideekavandite kaitsmine

3. märts 2017

Kaugõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

30. märts 2017

Magistritööde eelkuulamiseks esitatavate tööde, mis on kooskõlastatud magistritöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

7. aprill 2017

Magistritööde eelkuulamine

2. mai 2017

Magistriõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

4. mai 2017

Magistritööga lõpetamisele lubatud üliõpilaste nimekirja kinnitamine

8. mai 2017

Lõputöö teema muutmise avalduse esitamise tähtaeg

9. mai 2017

Bakalaureuseõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

11. mai 2017 kell 14.00

Magistritöö esitamise tähtaeg (ruum 042). Magistritöö esitada köidetult ühes eksemplaris allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt, elektrooniline variant (PDF formaadis) laadida Moodle õpikeskkonda.

NB! Elektrooniline variant magistritööst ja lühikokkuvõte tuleb esitada ka EMÜ raamatukokku hiljemalt 3 päeva enne magistritöö kaitsmist.

12. mai 2017 kell 12.00

Magistritööde retsensentide kinnitamise tähtaeg

12. mai 2017

Bakalaureuseõppe lõpetamisele (lõputöö/bakalaureuseeksam) lubatud üliõpilaste nimekirja kinnitamine

19. mai 2017

Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise kaitsmiskomisjoni ees kaitseb magistritöö autor oma magistritööd

22. mai 2017 kell 9.00

Magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg

23. mai 2017 Bakalaureuseeksami konsultatsioon – toimub ainult siis, kui on tekkinud sisulisi küsimusi! Sisulised küsimused eksami teemade kohta esitada kirjalikult hiljemalt 13. maiks aadressil jaana.orin@emu.ee

24.–26. mai 2017

Magistritööde kaitsmine

25. mai 2017 kell 14.00

Bakalaureusetöö esitamise tähtaeg (ruum 043). Bakalaureusetöö esitada köidetult ühes eksemplaris allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt, elektrooniline variant (PDF formaadis) laadida Moodle õpikeskkonda.

NB! Elektrooniline variant bakalaureusetööst ja lühikokkuvõte tuleb esitada ka EMÜ raamatukokku hiljemalt 3 päeva enne bakalaureusetöö kaitsmist.

26. mai 2017 kell 12.00

Bakalaureusetööde retsensentide kinnitamine

30. mai 2017 kell 10.00

Bakalaureuseeksam

2. juuni 2017

Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise komisjoni ees kaitseb bakalaureusetöö autor oma bakalaureusetööd

5. juuni 2017

Bakalaureuseeksami tulemuste avalikustamine ÕIS-is

5. juuni 2017 kell 9.00

Bakalaureusetööde retsensioonide  esitamise tähtaeg

7.-9. juuni 2017

Bakalaureusetööde kaitsmine

16. juuni 2017 kell 12.00

Lõpuaktus