Praktikapakkumised bakalaureuse õppekaval õppijatele

Antud praktikapakkumised on suunatud Maaülikooli majandus- ja sotisaalinstituudi üliõpilastele. Üliõpilane, tutvu palun pakkumiste ja kandideerimistingimustega ning uuri ettevõttest, kas antud praktika raames on sul võimalik saavutada praktika eesmärk ja õpiväljundid. Pakkumised võivad sobida ka magistriastme üliõpilastele kui ettevõttega kooskõlastades on lisaks ettevõtte poolt pakutavate tööülesannete täitmisele üliõpilasel võimalik sooritada ka juhtumipõhine praktika.

Ettevõtte nimi Praktika sisu Tähtaeg Praktika periood
Ernst & Young Baltic audit tähtajatu, võib ka peale pakkumises toodud aega jaanuar 2018 - juuni 2019
Finnair Business Services klienditugi, finantstugi 15. aprill suveperiood
BDO Eesti raamatupidamine;
äri- või maksunõustamine
tähtajatu  
Talismaa Tulundusühistu planeerimine, taimekasvatus, müük   kokkuleppel

 

Praktikapakkumised magistriõppekaval õppijatele

Antud praktikapakkumised on suunatud Maaülikooli majandus- ja sotisaalinstituudi üliõpilastele. Üliõpilane,  tutvu palun pakkumiste ja kandideerimistingimustega ning uuri ettevõttest, kas antud praktika raames on sul võimalik saavutada praktika eesmärk ja õpiväljundid (juhtumipõhine praktika).

Ettevõtte nimi Praktika sisu Tähtaeg Praktika periood
audit tähtajatu, võib ka peale pakkumises toodud aega jaanuar 2018 - juuni 2019

BDO Eesti

 

raamatupidamine;
äri- või maksunõustamine
tähtajatu  
Tele2 juhtkonna praktikaprogramm   vajalik ise sisus kokkuleppida