Juhendaja nimi Juhendatav teemavaldkond
Katri Kall Ökonoomika
Jaan Kivistik Agraarpoliitika, maakasutus, elatustase, Eesti maaelu areng, taastuvenergeetika
Katrin Kreegimäe Kvaliteedijuhtimine, personalijuhtimine, ettevõtte juhtimine, innovatsioonijuhtimine ja kliendisuhete juhtimine
Marika Kroon Finantsraamatupidamine, arvutitarkvarad raamatupidamises
Jüri Krusealle Juhtimine, projektijuhtimine, ärieetika
Jaan Leetsar Ühistegevus, kohalik omavalitsus, regionaalpoliitika
Katrin Lemsalu Põllumajandusmaa (turu)väärtuse kujunemine
Helis Luik-Lindsaar Põllumajandusettevõtete efektiivsus
Leo Luks Filosoofia, sotsioloogilised kvalitatiivuuringud
Birgit Maasing Mikro- ja makroökonoomika, majanduskasv, leibkonnad
Maire Nurmet Põllumajandusettevõtete finantseerimine, riskide juhtimine
Argo Moor Maasotsioloogia, antropoloogia, eetika, väärtusregulatsioon
Reet Nurmla Õigusõpetus, tsiviilõigus, menetlusõigus, tööõiguslikud suhted , inimeste teadlikkus tööõigusest
Tiiu Ohvril Põllumajandusturundus, otseturundus põllumajanduses, multifunktsionaalne põllumajandus
Merike Ints Põllumajandusettevõtte kuluarvestussüsteemid, maksundus
Raul Omel Konkurentsivõime, turustruktuuri analüüs
Liis Oper Ökonoomika
Maret Prits Suhtlemispsühholoogia, avalik esinemine
Anne Põder MSI ettevõtlus- ja põllumajandustootjate uuringute andmete kasutus; ettevõtlus;  regionaalareng, sotsiaalmajanduslikud arengud maapiirkonnas
Reet Põldaru Tootmise optimeerimine, ökonomeetrilised mudelid, infotehnoloogia
Ülle Pärl Big Data kasutamise võimalused ja väljakutsed, infojuhi/finantsjuhi/controlleri/juhtimisarvestuse spetsialisti roll, integreeritud mõtlemine ja aruandlus
Kristjan Rebane Palgakorraldus, tööjõud
Mare Rebane Riigikontroll, siseaudit, majandusarvestus
Ülle Roosmaa Ökonoomika, turundus
Raivo Ruus Statistika, infotehnoloogia rakendused
Uno Silberg Avalik sektor, riigirahandus, kohalikud omavalitsused, Euroopa Liit (EL), EL rahandus, ÜPP, EL struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitika jms
Silver Toompalu Juhtimine, personalijuhtimine, turundus, infotehnoloogia rakendused
Aevar Valdas Ettevõtlus, logistika
Anu-Ell Visberg Majandusarvestus
Ants-Hannes Viira Põllumajanduspoliitika, piimandussektori areng, põllumajanduse ja toidu tarneahelad
Rando Värnik Ökonoomika, efektiivsus