Eesmärgid

E-ruralneti projekti eesmärgid

 

Toetudes eelnevale Vaatluskeskuse teadusuuringule on projekti sihtideks:
 • Parandada ja laiendada e-õppe pakkumise ja nõudluse dokumentatsiooni maapiirkondades teavitamiseks ja hea tava demonstreerimiseks.
 • Laiendada sidusrühmade (koolituse pakkujate, poliitika kujundajate, ühiskondlike partnerite) võrgustikku, kaasates neid konstruktiivsesse dialoogi.
 • Käivitada kampaania teadlikkuse tõstmiseks osalevates maades ja Euroopa Liidus laiemalt, rõhutades e-õppe kasutegureid maapiirkondade arenguks ja soovitades alternatiivseid võimalusi maapiirkondades tekkivate takistuste ületamiseks.
 • Uusi õppemeetodeid tutvustades aidata koolitajatel jõuda edukamalt maapiirkondade elanikeni.
 • Vahetada täiskasvanute innovatiivse e-õppe pedagoogika kogemusi ja parimaid tavasid osalevate maade vahel ja Euroopa Liidus laiemalt.
Konkreetsed eesmärgid on:
 • Uuringute läbiviimine 11-s riigis ja EL-is laiemalt, „kaardistamaks” e-õppe turgu, rõhutades innovatsiooni ja loovuse edendamist.
 • Parima tava kohane dokumentatsioon ja selle kasutamiskõlblikkus teistes riikides
 • E-õppe innovatiivse osutamise andmestiku ülevaade
 • Sihtrühmale sobilike alternatiivsete meediavahendite ja alternatiivsete e-õppe mudelite alase uuringu läbiviimine.
 • Juhendamise töövahendi loomine kasutades Mängudel Põhinevat Õpet (GBL), et aidata tulevasi õppijaid määratleda oma vajadusi ja saada tuttavaks e-õppe turuga.
 • Riiklikul tasandil sidusrühmade võrgustike rajamine, kaasates neid e-ruralnetis.
 • Veebis e-ruralneti tegevuse ja eesmärkide kohta käivat info laialdane levitamine.