Teaduslik-praktiline seminar „OECD tegevusest ning koostöövõimalustest Eesti teadlaskonna analüüsivõimekuse tõstmisel“.

19. september kell 10.00-14.00, EMÜ peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A), Tartu

Teemad:

  1. Ülevaade OECD töökorraldusest.
  2. Õppejõududele ja teadlastele suunatud OECD trükiste ja andmebaaside tutvustus.
  3. OECD töösuunad peamiselt põllumajanduses, samuti keskkonna, kalanduse ja kaubanduse valdkonnas.
  4. OECD teaduskoostöö vormid ja rakendusuuringute vajadus.
  5. Tootlikkuse hindamine Eesti põllumajanduses (Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorant Raul Omel)

Võtmesõnad:

poliitikate seire ja analüüs; uued uurimissuunad: roheline majanduskasv, põllumajandus- ja kalanduspoliitika „rohestamine“, innovatsioonisüsteemide ja -poliitikate areng, tootlikkuse kasvu mõjutavad faktorid (sh riigi roll).

Seminaril esinevad:

Tiina Vares, Põllumajandusministeeriumi esindaja Eesti Vabariigi Esinduses OECD juures.
Raul Omel, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorant

 

Kontakt: Rando Värnik
Rando.varnik@emu.ee
Kontakttelefon: 5274808