Ühistulise töötlemise tulevikuvõimalused

Põllumajandussaaduste väärindamine ja sellest saadav lisandväärtuse kasv on globaalse konkurentsi tingimustes võtmetähtsusega. Saadustest kvaliteetse toote valmistamisel ning tarbijani jõudmisel on tööstustel vastutusrikas roll. Kontrollimaks toote kujunemise teekonda, kvaliteeti ning hinda on tulevikus vajalik oluliselt suurendada ühistegelikku põllumajandussaaduste töötlemist. Täna on ühistegelikku põllumajandussaaduste töötlemist Eestis vähe, konkurentsi kasvades vajatakse tulevikus enam tarneahela juhtimist ja lisandväärtuse õiglasemat jaotumist. Tagamaks põllumajandussaaduste tootjatele oma toodangu eest õiglasemat hinda on oluline, et töötlemine oleks korraldatud tootjate endi poolt ühistegevuslikel alustel. Peamine strateegiline väljakutse tulevikus on küsimus, kuidas tagada tervikuna toiduainete tootmise sektori konkurentsivõime, mis tähendab ressursside efektiivset juhtimist ja läbimõeldud investeeringuid.

Seminari eesmärk on anda  erinevate ekspertide poolt ülevaade  ühistulise töötlemise võimalustest globaliseerumise tingimustes, tuginedes viimaste arengute kogemustele Euroopa Liidu liikmesriikides.

Seminar on suunatud põllumajandustootjatele ja põllumajandussaaduste töötlejatele. Seminaril antakse ülevaade järgmistest teemadest:

  • Ühistulise toidutööstuse konkurentsivõime globaliseeruval turul;
  • Ühistute roll piimasektoris aastast 2016;
  • Ühistute vaheline koostöö ja ühistute liitumine (Saksamaa kogemuse põhjal);
  • Ühistulise ettevõtluse senised kogemused, roll ja võimalused Eesti põllumajandussektoris;

 

Päevakava:

09.30-10.00 Kogunemine ja osalejate registreerimine
10.00-10.10

Konverentsi avamine,
Helir-Valdor Seeder, Eesti põllumajandusminister

10.10-10.30 Ühistulise toidutööstuse konkurentsivõime globaliseeruval turul
Ülevaade ELi liikmesriikides läbi viidud ühistegevusalasest uuringust,
Ave Schank-Lukas, Euroopa Komisjoni esindaja
10.30-11.00

Ühistute roll piimasektoris pärast 2016. aastat
Christophe Lafougére, GIRA tegevjuht

11.00-11.30

Ühistute vaheline koostöö ja ühistute liitumine (Saksamaa kogemus)
Volker Petersen, DGRB

11.30-12.30 Lõuna
12.30-13.00

Ühistuline ettevõtlus Eestis - vaade väljast
Edgar A. Spreer

13.00-13.30

Ühistulise ettevõtluse roll ja võimalused Eestis
Rando Värnik, EMÜ professor

13.30-14.00 Kohvipaus
14.00-14.15

Põllumeeste ühistu KEVILI
Marek Linnutaja, Põllumeesteühistu KEVILI juhatuse liige

14.15-14.30

Piimandusühistu E-Piim
Jaanus Murakas, Piimandusühistu E-Piim juhatuse esimees

14.30-14.45

TÜ Talukartul
Kalle Hamburg, TÜ Talukartul juhatuse liige

14.45 -15.45 Diskussioonivoor: „Ühistulise töötlemise tulevikuvõimalused

 

Seminar toimub Eesti Maaülikooli aulas, Kreutzwaldi 1a, Tartu.
Lisainfo: Kaie Laaneväli, tel 53 730 600,  kaie.laanevali@gmail.com

Majandus- ja sotsiaalinstituut