Majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu koosseis

Kinnitatud EMÜ rektori 29.08.2014 korraldusega nr 1-9.RR/136
Muudetud EMÜ rektori 26.02.2015 korraldusega nr 1-9.RR/43
Muudetud EMÜ rektori   9.11.2015 korraldusega nr 1-9.RR/157
Muudetud EMÜ rektori 31.03.2016 korraldusega nr 1-9.RR/74

Muudetud EMÜ rektori 30.09.2016 korraldusega nr 1-9.RR/166

Majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu koosseis

Ametikohast tulenavalt
Ants-Hannes Viira - direktor (volituste tähtaeg kuni ametiaja lõpuni)

Instituudi esindajad
Rando Värnik - professor (volituste tähtaeg kuni 29.10.2018);
Reet Põldaru - dotsent (volituste tähtaeg kuni 23.03.2019);
Jüri Lehtsaar - dotsent (volituste tähtaeg kuni 23.03.2019);
Argo Moor - dotsent (volituste tähtaeg kuni 23.03.2019);
Leo Luks - dotsent (volituste tähtaeg kuni 23.03.2019);
Ülle Roosmaa - lektor (volituste tähtaeg kuni 23.03.2019);
Helis Luik - lektor (volituste tähtaeg kuni 23.03.2019);
Jüri Krusealle - külalisõppejõud (volituste tähtaeg kuni 28.09.2019);

Üliõpilaskonna esindajad
1.10. Jelena Ariva - põllumajanduse doktoriõpe, 2. a (volituste tähtaeg kuni 31.08.2017);
1.11. Kristiina Reidla - majandusarvestuse ja finantsjuhtimise magistriõpe, 2. a (volituste tähtaeg kuni 31.08.2017);
1.12. Juta Vaher - maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise bakalaureuseõpe, 3. a (volituste tähtaeg kuni 31.08.2017);

Direktori määratud
Roomet Sõrmus - Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja (volituste tähtaeg kuni direktori ametiaja lõpuni);
Jaanus Hämmal -  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori  asetäitja (volituste tähtaeg kuni direktori ametiaja lõpuni);
Raul Omel - majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor, doktorant (volituste tähtaeg kuni direktori ametiaja lõpuni).