Magistritööde kaitsmine

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 14:00

Kreutzwaldi 1 A 035 ja 036

Komisjon nr. 1 aud 035

Komisjon nr. 2 aud 036

Esimees:
Liikmed:

Külalisõppejõud Jüri Krusealle, PhD

 Dotsent Maire Nurmet, Dr (maj)

Teadur Anne Põder, MSc

Esimees:
Liikmed:

Dotsent Argo Moor, PhD

Dotsent Ülle Pärl, PhD

Lektor Katrin Lemsalu, MSc

 1. Helena Rentik
 2. Alice Heleen Ainsalu
 3. Eve-Ly Saksakulm
 4. Astra Säälik
 5. Tiiu Tomberg
 6. Kersti Virro
 7. Ege-Grete Engbusk (kinnine kaitsmine)
 8. Sergei Erbin (kinnine kaitsmine)
 1. Elsa Antsov
 2. Regina Jürjets
 3. Rainer Mahl
 4. Berta Mürk
 5. Maria Raudnagel
 6. Mare Suurpere