Konverents "Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 17:00

Kreitzwaldi 1 A - aula

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta konverentsi teemal: “Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood”.

Täpsem info konverentsi kohta selgub peatselt.

Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.