Lõputööde kaitsmine

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 14:00

Kreutzwaldi 1 A - 036

Lõputööde kaitsmiskomisjon

Esimees: Dotsent Jüri Lehtsaar, Dr (econ)
Liikmed:
Külalisõppejõud Jüri Krusealle, PhD
Lektor Birgit Maasing, MA

 

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise bakalaureuseõppekava

Liina

Kallas

Maheveisekasvatuse ettevõtete söödaga varustamine Eestis aastatel 2012-2015

Kristel

Katsan

Raamatupidajate kvalifikatsioon ja värbamise meetodid raamatupidamisbüroodes

Kaur

Siilbek

AS Väätsa Agro finantsanalüüs aastatel 2013-2016

Ökonoomika ja ettevõtluse magistriõppekava

Liis

Ülper

Klaasimurru kogumine ümbertöötlemiseks ettevõtte Saint-Gobain Glass Estonia SE BU Baltiklaas näitel

Grete

Akenpärg

Ettevõtte alustamise ajast tulenev majanduslik tulemuslikkus pagaritööstuse näitel

Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise magistriõppekava

Liisa

Olesk

Eesti Maaülikooli tagasisidesüsteemi analüüs väliste huvigruppide osas õppekavade ja õppetegevuse parendamisel