Filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine: Anne Põder - The socio-economic determinants of entrepreneurship in Estonian rural municipalities

Algus Kell: 10:15
Lõpp Kell: 13:00

Kreutzwaldi 1 A - 104

The socio-economic determinants of entrepreneurship in Estonian rural municipalities.

Ettevõtlust mõjutavad sotsiaal-majanduslikud tegurid Eesti valdades.

 

Juhendaja: prof. Rando Värnik

Oponent: Dr Jane Atterton (Scotland's Rural College, Edinburgh).