Eesti Majandusteadlaste Seltsi 13. aastakonverents

Algus: 25.01.2018 00:00
Lõpp: 26.01.2018 00:00

Toila

Seekordse konverentsi fookusteema on haridusökonoomika. Konverents algab peaettekandega Tallinnas ja jätkub põhiprogrammiga Toilas. Pärast peaettekannet viib meid meeleolukas bussireis esimese konverentsipäeva pealelõunaks Toila SPA hotelli konverentsikeskusesse, kuhu jääme kuni reede pealelõunani.

Tallinnas teeb peaettekande Bengt Holmström, kes on MIT professor ja Nobeli majanduspreemia laureaat. Tema suurimaks panuseks majandusteoorias on firmateooria arendamine üldisemalt ning stiimuli- ning lepinguteooria arendamine esindamissuhte mudeli (principal-agent model) näol kitsamalt.

Toilas on avaesinejaks Mika Kortelainen, kes on VATT uurimisinstituudi juhtivteadur ning Helsingi Ülikooli õppejõud.  Professor Koretelainen tegeleb nii haridus- kui ka tervishoiuökonoomikaga. Tema ettekanne hõlmab Soome keskkoolidega seotud teemasid – hariduse efektiivsus, koolide vahelised erinevused ja selektiivsuse mõju hariduse kvaliteedile. 

Ootame teie ettekannete teese ning ettepanekuid terviklike sessioonide osas institutsiooni- ja haridusökonoomika valdkonnast, samuti on teretulnud kõik teised ettepanekud erinevatest majandus- ja juhtimisteaduste valdkondadest.  


Ettekannete tegijatel palume saata maksimaalselt 500 sõnaliste ettekannete (artiklite) teesid hiljemalt 10. detsembriks 2017 mailiaadressil kadri.osula@ebs.ee.

Täiendava info registreerimise ning osavõtu maksumuse kohta leiate siit

Ootame teid Tallinnasse ja Toilasse!

Eesti Majandusteaduse Seltsi juhatus
Täpsemat infot ürituse kohta jagab Kadri Osula (kadri.osula@ebs.ee)