Doktoriseminar „Veekaitsenõuetele läbiviidud uuringute ja kirjanduse seosed agraarökonoomikaga“.

Algus Kell: 13:00
Lõpp Kell: 15:00

Kreutzwaldi 1A - 0017

Head doktorandid ja kõik huvilised,

Ootame Teid psalema Agraarökonoomika doktoriseminarile, mille teemaks on „Veekaitsenõuetele läbiviidud uuringute ja kirjanduse seosed agraarökonoomikaga“.

Palun oma osalemisest teada anda hiljemalt 20. veebruariks ja teha selleks märge järgmisel lehel  https://doodle.com/poll/4fwfkcqdiwr49yv4

Seminar toimub doktorantide Agraarökonoomika erialaõppe aine raames ja kindlasti on oodatud kõik doktorandid ning agraarökonoomika huvilised.  Teema raames annan ülevaate erinevatest teabeallikatest veekaitse osas ning saame arutada nende tähtsusest agraarökonoomika kontekstis.

Ootame aktiivset osavõttu!

 

Mati Mõtte

EMÜ maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond

Tel 731 3016; 518 7683