Ühistegevuse koolitus - “Kommunikatsioon ühistus”.

Algus: 24.04.2018 09:15
Lõpp: 25.04.2018 16:15

Kreutzwaldi 1 A - 0045

Lektoriks on HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidla.

Ootame osalema ühistute juhtkonda ja nõukogu.

24.04.2018 koolituse ajakava:

09:45-10:00 Registreerimine

10:00-11:30 Kommunikatsioon kui proaktiivne, suunatud ja mitmesuunaline protsess. Miks ja kuidas?

11:30-12:30 Lõunapaus

12:30-14:00 Simulatsiooniharjutus. Püüame edastada üht sõnumit, näeme reaalajas, mis toimub tegelikult kuulaja peas. Eesmärgi hajumine ja teisenemine, filtrid, selektiivne kuulmine, terminite erinev tõlgendamine. Tuletame 5 peamist reeglit, kuidas olla kommunikatsioonis edukas.

14:00-14:30 Kohvipaus

14:30-16:00 Ühistegevuse kommunikatsioon kui kokkulepetel ja reeglitel põhinev suhtlus. Reeglite kokkuleppimine – missugune info on nähtav, millal, mis kanalis ja miks.

 

25.04.2018 koolituse ajakava:

10:00-11:30 Töövormid olukordades, kui arvamusi ei avaldata või kui arvamusi on palju ja üksteist ei kuulata. Konfliktide vältimine ja konsensuse otsimise võimalused. Kriisikommunikatsioon.

11:30-12:30 Lõunapaus

12:30-14:00 Simulatsiooniharjutus – kliendi sõnumite mõistmine, infovahetus väärtusahelas. Kuidas mõjutab kommunikatsioon koostööpartnerite motivatsiooni? Kommunikatsioon liikmete, juhatuse ja nõukogu vahel. Psühholoogia põhitõed kommunikatsioonis. Enesekehtestamine kommunikatsioonis. Kiire ja aeglane mõtlemine.

14:00-14:30 Kohvipaus

14:30-16:00 Väljapoole suunatud kommunikatsioon. Meediasuhtlus. Kanalite valimine, sõnumi vormimine ja sõnumi müük. Halvad uudised – kuidas käituda. Kriisijuhtimise ABC.

16:00-16:15 Tagasiside

Õppekavaga on võimalik tutvuda järgmisel lingil: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8884&id_ay_toimumine=11526&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eelregistreerimine toimub kuni 20.04.2018,  osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

Ürituste korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Koostöös teeme paremini!

Lugupidamisega
Liis Võlli
Programmi assistent
Eesti Maaülikool
Majandus- ja sotsiaalinstituut

liis.volli@emu.ee
+372 51 92 9840
yhistegevus.emu.ee
facebook.com/yhistegevus
instagram.com/yhistegevus
pikk.ee