Infopäev: „EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused“

Algus Kell: 10:00
Lõpp Kell: 14:30

Kreutzwaldi 1 A - 0013

Lektoriteks on Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajanduse ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist Kaie Laaneväli, Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajanduse ja toidusektori arengu büroo juhataja Janeli Tikk ja Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja asetäitja Katrin Tasa.

Ootame osalema ühistute juhtkonda ja nõukogu.

24.10.2018 infopäeva ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine ja tervituskohvi

10:15 – 11:15 Tootjaorganisatsioon kui EL ühise põllumajanduspoliitika meede põllumajandustootjate turujõu suurendamiseks – Kaie Laaneväli

11:15 – 12:15 Investeeringutoetused töötlemiseks ja turustamiseks – Janeli Tikk

12:15 – 13:00 Kohvipaus

13:00 – 14:00 Ühistegevus põllumajanduses ja konkurentsireeglid – Katrin Tasa

14:00 – 14:30 Arutelu ja tagasiside

Eelregistreerimine toimub kuni 22.10.2018.

Eelregistreerimine on kindlasti vajalik, sest osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

Teabematerjal alustavale ühistule on kättesaadav järgmiselt lingilt: http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Ürituste korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Koostöös teeme paremini!

Lugupidamisega,

Liis Võlli
Programmi assistent
Eesti Maaülikool
Majandus- ja sotsiaalinstituut
liis.volli@emu.ee
+372 51 92 9840
yhistegevus.emu.ee
facebook.com/yhistegevus
instagram.com/yhistegevus
pikk.ee