Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverents

Algus: 31.01.2019 00:00
Lõpp: 01.02.2019 00:00

Pühajärve Spa & Puhkekeskuses

Vaata programmi

Seekordse konverentsi keskseks teemaks on majandusteoreetilised ja -poliitilised vastuolud, mida aitab mõtestada peaesinejaks kutsutud Gilles Saint-Paul.

Gilles Saint-Paul on Pariisi Majanduskooli (Paris Sciences Lettres) professor ja Abu Dhabis oleva New Yorki Ülikooli külalisprofessor. Ta kaitses oma doktoritöö majandusteaduses MIT-s ja on varasemalt töötanud ka DELTA-le, Pompeu Fabra Ülikoolile, Birkbeck Kolledžile ning Toulouse Majanduskoolile. Ta on olnud Prantsuse Majandusnõunike Nõukogu liige ja nõustanud ka Münchenis baseeruvat EEAG gruppi. Tema uurimistöö keskendub makroökonoomika teooriale üldiselt ning arenguökonoomika, tööturu ja poliitökonoomia teemadele kitsamalt. Lisaks arvukatele artiklitele rahvusvahelistes teadusajakirjades on tema sulest ilmunud The Political Economy of Labour Market Institutions (Oxford University Press, 2000) ning The Tyranny of Utility (Princeton University Press, 2011).  2007 aastal autasustati teda Yrjo Jahnssoni medaliga, mis antakse välja iga kahe aasta tagant parimale alla 45 aastasele Euroopa majandusteadlasele.

Kuigi me ootame eriti teie eesti- või ingliskeelseid ettekannete teese ning ettepanekuid terviklike sessioonide osas majandusteooria ja -poliitika vastuoludest, on nagu ikka teretulnud ka kõik teised ettepanekud erinevatest majandus- ja juhtimisteaduste valdkondadest.  

Doktorandid on teretulnud esitama kas tavapärase või posterettekande. Doktorikooli liikmetel tasub vajadusel trükikulud doktorikool (eeldusel, et nad ei ole akadeemilisel puhkusel või eksterni staatuses). Osavõtutasu katmiseks soovitame doktorantidel pöörduda palvega oma kooli poole.

Korraldajad ootavad teilt maksimaalselt 300 sõnalisi ettekannete teese hiljemalt  10. detsembriks 2018 maili-aadressile ems@ebs.ee.

Täiendava info registreerimise ning osavõtu maksumuse kohta leiate siit.

Heade soovidega
Konverentsi korraldustoimkond