Koolitus: „Riskijuhtimine põllumajanduses“

Algus Kell: 09:15
Lõpp Kell: 15:00

Kreutzwaldi 1 A - 0045

Ootame osalema ühistute juhtkonda ja nõukogu.

15.02.2019 koolituse ajakava:

09:15 – 09:30 Registreerimine ja tervituskohvi

09:30 – 12:00 Riskijuhtimine põllumajanduses – Rando Värnik

12:00 – 12:45 Lõunapaus

12:45 – 14:45 Ühistegevus ja riskijuhtimine – Kalle Kits

14:45 – 15:00 Tagasiside

Lektoriteks on Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor ning ühistegevuse pikaajalise programmi eestvedaja Rando Värnik ja Mudasilla Talu peremees Kalle Kits.

Õppekavaga on võimalik tutvuda järgmisel siin:

Eelregistreerimine on kindlasti vajalik (kuni 12.02.2019), sest osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber. Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

„Teabematerjal alustavale ühistule“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal: „Toodete eksport ja turustamine“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal: „Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Käsiraamat: „Ühistu loomise käsiraamat“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/kasiraamatud/

Ürituste korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Koostöös teeme paremini!

Liis Võlli
Programmi assistent
Eesti Maaülikool
Majandus- ja sotsiaalinstituut
liis.volli@emu.ee
+372 51 92 9840
yhistegevus.emu.ee
facebook.com/yhistegevus
instagram.com/yhistegevus
pikk.ee