Koolitus: „Finantseerimine“

Algus: 20.03.2019 08:45
Lõpp: 21.03.2019 15:15

Kreutzwaldi 1 A - 0015

Koolitus toimub inglise keeles.

Ootame osalema ühistute juhtkonda ja nõukogu liikmeid.

Koolituse ajakava 20.03.2019:

 

08:45 – 09:00 Registreerimine

09:00 – 09:45 Sissejuhatus teemasse

09:45 – 10:30 Ühistu baasteadmised

10:30 – 10:45 Kohvipaus

10:45 – 11:30 Elutsükli raamistik diagnoosimaks põllumajandusühistuid – omandiõigus, juhtimine ja kapitaliseerimine

11:30 – 12:15 Elutsükli faasid 1, 2 & 3: põllumajandusühistute omandiõiguse baasteadmised – miks? mida? kuidas? kuna?

12:15 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 14:00 Elutsükli faasid 1, 2 & 3: põllumajandusühistute juhtimise baasteadmised

14:00 – 14:10 Kohvipaus

14:10 – 15:00 Elutsükli faasid 1, 2 & 3: põllumajandusühistute kapitaliseerimise baasteadmised

15:00 – 15:15 Kokkuvõte

 

Koolituse ajakava 21.03.2019:

08:45 – 09:00 Registreerimine

09:00 – 09:45 Sissejuhatus teemasse

09:45 – 10:30 Elutsükli faas 4: omandiõiguse, juhtimise ja kapitaliseerimise väljakutsete algpõhjused

10:30 – 10:45 Kohvipaus

10:45 – 11:30 Elutsükli faas 5 – miks? mida? kuidas? kuna?

11:30 – 12:15 Elutsükli faas 5: lahendused ja lahendusinstrumendid omandiõiguse, juhtimise ja kapitaliseerimise väljakutsetele – miks? mida? kuidas? kuna?

12:15 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 14:00 Liikmete eelistuste heterogeensuse ja omandiõiguse, juhtimise, kapitaliseerimise probleemid: juhtumiuuringud ja näited

14:00 – 14:10 Kohvipaus

14:10 – 15:00 Omandiõigus, juhtimine ja kapitaliseerimine: täissüsteemne lähenemine valimaks alternatiivsete valikute vahel

15:00 – 15:15 Kokkuvõte ja tagasiside

Lektoriks on Dr Constantine Iliopoulos, Ateena Põllumajandus Ülikool ja Põllumajandusökonoomika Uurimisinstituut, Kreeka.

Koolituskava vaata siit.

Eelregistreerimine on kindlasti vajalik (kuni 11.03.2019), sest osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber. Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

Koostöös teeme paremini!

Liis Võlli
Programmi assistent
Eesti Maaülikool
Majandus- ja sotsiaalinstituut
liis.volli@emu.ee
+372 51 92 9840
yhistegevus.emu.ee
facebook.com/yhistegevus
instagram.com/yhistegevus
pikk.ee

„Teabematerjal alustavale ühistule“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal: „Toodete eksport ja turustamine“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal: „Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Käsiraamat: „Ühistu loomise käsiraamat“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/kasiraamatud/

Ürituste korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.