Koolitus "Ühistegevuse praktilised kogemused (piim)"

Algus: 25.09.2019 09:45
Lõpp: 26.09.2019 15:45

Kreutzwaldi 1a-0045

Osalema on oodatud ühistute juhtkond ja nõukogu. Koolitus toimub eestikeelse tõlkega.

25.09 ajakava:

09.45–10.00 Registreerimine ja tervituskohvi

10.00–12.15 Ühistegevuse praktilised kogemused piimanduses I (Taani piimaühistu Arla)

12.15–13.15 Lõunapaus

13.15–15.30 Ühistegevuse praktilised kogemused piimanduses II (Taani piimaühistu Arla)

26.09 ajakava:

09.45–10.00 Registreerimine ja tervituskohvi

10.00–12.15 Baltikumi piimaturg

12.15–13.15 Lõunapaus

13.15–15.30 Praktilised probleemid ja ettepanekud ühistu kui organisatsiooni arengu teguritena ja nende lahendamine

15.30–15.45 Tagasiside

Lektoriteks on Steen Norgaard Madsen, Taani piimaühistu Arla Nõukogu liige; Maido Solovjov, Valio Eesti juhatuse esimees ja tegevjuht ning Rando Värnik, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor ja ühistegevuse pikaajalise programmi eestvedaja.

Koolituskava leiad SIIT.

Eelregistreerimine on kindlasti vajalik kuni 18.09.2019, sest osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile liis.volli@emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber. Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

„Teabematerjal alustavale ühistule“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal „Toodete eksport ja turustamine“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal „Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Käsiraamat „Ühistu loomise käsiraamat“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/kasiraamatud/

Ürituste korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Koostöös teeme paremini!

Lisainfo: Liis Võlli
Programmi assistent
Eesti Maaülikool
Majandus- ja sotsiaalinstituut
liis.volli@emu.ee
+372 51 92 9840
yhistegevus.emu.ee
facebook.com/yhistegevus
instagram.com/yhistegevus
pikk.ee