Ühistegevuse konverents - "Turundamine - kaubamärgi loomine ja selle turule toomine"

Algus Kell: 09:30
Lõpp Kell: 16:35

Kreutzwaldi 1 A - aula

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Konverentsi modereerib Olav Kreen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees.

Päevakava:

09:30-10:00 Registreerimine ja tervituskohv

10:00-10:10 Avasõnad – prof. Rando Värnik (Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor ning ühistegevuse pikaajalise programmi eestvedaja) ja
Olav Kreen (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees)

10:10-10:15 Tervituskõne – Mait Klaassen (Eesti Maaülikooli rektor)

10:15-10:30 Tervituskõne – Mart Järvik (Eesti Vabariigi maaeluminister)

10:30-11:15 Umberto Di Pasquo – „Ülevaade Euroopa põllumajandusühistutest. Ühistu kaubamärgi tähtsus avalikes suhetes ja lobby-tegevuses.“/“ Overview of European Agri-Cooperatives. Importance of Communicating Their Brand Attributes in Public Affairs. (Copa Cogeca poliitikanõunik ühistute alal, EL)

11:15-12:00 Prof. Dr. Julian Voss – “Põllumajandusühistute madal eelarve ja turundamine – teadmised teadusest ja praktikast”/Low Budget and Viral Branding for Agribusiness Cooperatives – Insights from Science and Practice” (Göttingen´i Ülikool, Saksamaa)

12:00-13:00 Lõuna

13:30-13:45 Asso Lankots – „Omaniku väärtustest lähtuv brändi arendamine Lantmännen Unibake ja Leiburi näitel“ (Lantmännen Unibake Fresh Bread Baltics juht, AS Leibur juhatuse liige)

13:45-14:30 Dan Mikkin ja Priit Põllumäe – „Metsaühistu katusbrändi loomine: kuidas näha puude tagant metsa“ (Brand Manual OÜ ja Metsaühistu)

14:30-14:50 Kohvipaus

14:50-15:10 Joel Ostrat – „Brändimine läbi persooni“ (MaitseElamused ja Gustav Grupp)

15:10-15:30 Meelis Mõttus – „Turunduse võlud ja valud“ (OÜ Lõunapiim ja Metsavenna Turismitalu OÜ

15:30-16:30 Arutelu:

Hardo Pajula, Edmund Burke´i Seltsi eestvedaja ja Estonian Business Schooli vaba majandusmõtte professor;

Umberto Di Pasquo, Copa Cogeca poliitikanõunik ühistute alal;

Prof. Dr. Julian Voss, Göttingen´i Ülikool;

Asso Lankots, Lantmännen Unibake Fresh Bread Baltics juht ja AS Leibur juhatuse liige;

Dan Mikkin, Brand Manual OÜ;

Priit Põllumäe, Metsaühistu;

Meelis Mõttus, OÜ Lõunapiim ja Metsavenna Turismitalu OÜ;

moderaator: Olav Kreen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees.

16:30-16:35 Lõppsõna – Olav Kreen (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees)

Registreerimine on avatud järgmisel lingil: https://forms.gle/GpcdZ28Uhr8hKpKZ9

Eelregistreerimine on kindlasti vajalik (kuni 07.10.2019). Lisainfo saamiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee. Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

 „Teabematerjal alustavale ühistule“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal: „Toodete eksport ja turustamine“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Teabematerjal: „Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Käsiraamat: „Ühistu loomise käsiraamat“ - http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/kasiraamatud/

 

Konverentsi korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

 Koostöös teeme paremini!

 Lugupidamisega,

Liis Võlli

Programmi assistent

Eesti Maaülikool

Majandus- ja sotsiaalinstituut

liis.volli@emu.ee

+372 51 92 9840

yhistegevus.emu.ee

facebook.com/yhistegevus

instagram.com/yhistegevus

pikk.ee