Lõputööde kaitsmine

Algus: 28.08.2020 09:00

https://videosild.emu.ee/b/arg-ftb-nzw​

Lõputööde teemad

 

 Algus  kell 9.00        https://videosild.emu.ee/b/arg-ftb-nzw​ 

Komisjoni koosseis:       

Esimees: Dotsent Argo Moor, PhD

Liikmed:

Dotsent Maire Nurmet, Dr (econ);

Külalislektor Jaan Leetsar, Dr (econ)

 

Minni Mangman

Evelin Kees

Helbe Peiker

Oksana Tsaregorodtseva

Ülle Võsu (kinnine)