Magistritöö kaitsmine

Algus Kell: 09:00
Lõpp Kell: 10:00

https://videosild.emu.ee/

Kaitsmine toimub ainult veebikeskkonnas! Osale kaitsmisel SIIN

 

Magistritöö kaitsmiskomisjon:

Esimees: Dotsent Maire Nurmet, Dr (econ)

Liikmed:

Vanemlektor Argo Moor, PhD;

Lektor Raul Omel

 

Kaitsmisele tuleb magistritöö: "Tööturu regionaalsed arengud ja seda mõjutavad tegurid Eesti maakondades 2005-2018"

Autor: Nele Küngas

Juhendaja: Anne Põder, PhD

Retsensent: Raul Omel