Üleminekuhindamine

Majandus ja sotsiaalinstituudi bakalaureuse astme õppekava "Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine" ja magistriastme õppekavad "Majandusarvestus ja finantsjuhtimine" ja "Ökonoomika ja ettevõtlus" läbisid ajavahemikul 15.01-15.02.2010 üleminekuhindamise.

Lähtudes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu 31. märtsi 2010.a. ja 20. mai 2010.a. otsustest on antud välja Haridus- ja teadusministri käskkiri 1. juulil 2010.a. esitamaks Vabariigi Valitsusele ettepanek anda avalik-õiguslikule ülikoolile Eesti Maaülikool õigus õpet läbi viia ja väljastada õppekava läbimisel vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid Ärinduse ja halduse õppekavagrupis alljärgnevalt:

Bakalaureuse õpe - Sotsiaalteaduse bakalaureus

Magistriõpe - Sotsiaalteaduse magister

 

 

HINDAMISKOMISJONI KOOSSEIS:
 
Enn Listra – esimees
Jane Järvalt – liige üliõpilasena
Madis Võõras – liige
Tiiu Paas – liige
Urmas Arumäe – liige
 
TULEMUSED:
Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine
 
Hindamiskomisjoni otsus on, et Eesti Maaülikooli ärinduse ja halduse bakalaureuse õppekavagrupi maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava kvaliteet, ressursid ja jätkusuutlikkus vastavad nõutavale tasemele. Seega on täidetud üleminekuhindamise lihtmenetluse nõuded.
 
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine
Ökonoomika ja ettevõtlus
 
Hindamiskomisjon leiab, et Eesti Maaülikooli majandusarvestuse ja finantsjuhtimise ning ökonoomika ja ettevõtluse magistritaseme õppekavad ning nende elluviimist tagavad ressursid vastavad praegustest hinnangukriteeriumidest lähtuvalt nõuetele ning on jätkusuutlikud.   Üleminekuhindamise lihtmenetluse nõuded on täidetud.
 
HINDAMISE LÄBIVIIMISE AEG: 15.01-15.02.2010