Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudil tähistas 2009. aastal oma 40. aastapäeva.
Selle sündmuse raames toimus kaks suuremat üritust.
Liitu vilistlaste listiga
  • 29. september - 01. oktoober 2009.a. Rahvusvaheline teaduskonverents «Majandussüsteemide uurimine põllumajanduses ja maaelus» (Economic Systems Research in Agriculture and Rural Development).
  • 23. oktoober 2009.a. vilistlaskonverents «Majandusteadlastelt maamajandusele», kus osales ligi 170 majandus- ja sotsiaalinstituudi vilistlast.
Kaante vahele on saanud ka nelja aastakümne tegevuslugu (256 lk), mis on kirja pandud ülevaate andmiseks meie vilistlastele, praegustele õppijatele, tulevastele tudengitele. See on meenutus endises teaduskonnas töötanud ja nüüdses instituudis töötavatele kolleegidele, kõigile neile, kes on pidanud vajalikuks seista meie instituudi eksisteerimise ja arenemise eest.
 

Raamatu tellimiseks saata kiri
Mall.Erman@emu.ee või
helistada 731 3014.

Raamatu hind 13.- eurot