Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond

Maamajanduse uuringute osakond tegutseb alates 2009. aastast. Osakonna peamine ülesanne on Eesti maaelu arengukava 2007−2013 1., 3. ja LEADER-telje (ettevõtete konkurentsivõime, maamajanduse mitmekesistamine ja LEADER-meede) ning Eesti maaelu arengukava 2014−2020 1., 2., 3., 4. ja 6. prioriteedi (innovatsiooni levik ja juurutamine, ettevõtete konkurentsivõime, koostöö, LEADER-meede) hindamine. Lisaks arengukava hindamisele on osakonna meeskond osalenud erinevates projektides, mis puudutab põllumajandussektorite ülevaateid, ühikumäärde või tasude analüüse, arengukavade koostamist ja hindamist ning koolituste korraldamist. Osakond teeb tihedat koostööd Maaeluministeeriumi, Põllumajandusuuringute Keskuse, Maamajanduse Infokeskuse ja SA Erametsakeskusega.