Akadeemiline kalender 2018/2019. õa kevadsemestril lõpetavatele üliõpilastele

Avaldus lõpetamiseks (lõputöö)

Avaldus lõpetamiseks (bakalaureuseeksam)

5. - 26. oktoober 2018

Avalduse esitamine magistritöö teema ja juhendaja kinnitamiseks

1. november -
17. detsember 2018

Lõpetamiseks avalduse esitamine (lõputöö/bakalaureuseeksam )

15. veebruar 2019

Statsionaarse õppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on kooskõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

21. veebruar 2019

Statsionaarse õppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

23. veebruar 2019

Kaugõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandi, mis on koos­kõlastatud bakalaureusetöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

7. märts 2019

Kaugõppe üliõpilaste bakalaureusetöö ideekavandite kaitsmine

28. märts 2019

Magistritööde eelkuulamiseks esitatavate tööde, mis on kooskõlastatud magistritöö juhendajaga, laadimine Moodle õpikeskkonda

5. aprill 2019

Magistritööde eelkuulamine

29. aprill 2019

Magistriõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

6. mai 2019

Lõputöö teema muutmise avalduse esitamise tähtaeg

9. mai 2019 kell 14.00

Magistritöö esitamise tähtaeg (ruum 042). Magistritöö esitada köidetult ühes eksemplaris allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt, elektrooniline variant (PDF formaadis) laadida Moodle õpikeskkonda.

NB! Elektrooniline variant magistritööst ja lühikokkuvõte tuleb esitada ka samal päeval EMÜ raamatukokku.

10. mai 2019

Bakalaureuseõppe üliõpilaste õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

   

10. mai 2019
kell 12.00

Magistritööde retsensentide kinnitamise tähtaeg

17. mai 2019

Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise kaitsmiskomisjoni ees kaitseb magistritöö autor oma magistritööd

20. mai 2019 kell 9.00

Magistritööde retsensioonide esitamise tähtaeg

23. mai 2019 kell 14.00

Bakalaureusetöö esitamise tähtaeg (ruum 043). Bakalaureusetöö esitada köidetult ühes eksemplaris allkirjastatuna koostaja ja juhendaja poolt, elektrooniline variant (PDF formaadis) laadida Moodle õpikeskkonda.

NB! Elektrooniline variant bakalaureusetööst ja lühikokkuvõte tuleb esitada ka samal päeval EMÜ raamatukokku

24. mai 2019 kell 12.00

Bakalaureusetööde retsensentide kinnitamine
24. mai 2019 kell 12.00 Bakalaureuseeksami konsultatsioon – toimub ainult siis, kui on tekkinud sisulisi küsimusi! Sisulised küsimused eksami teemade kohta esitada kirjalikult hiljemalt 12. maiks aadressil jaana.orin@emu.ee

22.–24. mai 2019

Magistritööde kaitsmine

30. mai 2019 kell 10.00 Bakalaureuseeksam
30. mai 2019 Info avalikustamine Moodle õpikeskkonnas,  millise komisjoni ees kaitseb bakalaureusetöö autor oma bakalaureusetööd
3. juuni 2019 kell 9.00 Bakalaureusetööde retsensioonide  esitamise tähtaeg
5. juuni 2019 Bakalaureuseeksami tulemuste avalikustamine ÕIS-is
5.-6. juuni 2019 Bakalaureusetööde kaitsmine
13. juuni 2019 kell 12.00 Lõpuaktus