SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Väitekirja kaitsmine

5. juunil kaitses Majandus- ja sotsiaalinstituudi teadur Ants-Hannes Viira väitekirja „Eesti põllumajanduse strukturaalne kohanemine – institutsionaalsete muutuste ja põllumajandusettevõtete kasvu, kahanemist ning tegevuse lõpetamist mõjutavate sotsiaalmajanduslike tegurite osa. Structural adjustment of Estonian agriculture – the role of institutional changes and socioeconomic factors of farm growth, decline and exit” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maamajanduse ökonoomika erialal. 

Doktoritöö juhendajad:
Prof. Rando Värnik ja Dr. Reet Põldaru

Oponent:
Dr. Minna Väre (MTT Economic Research, Finland).