SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Tootlikkus ja efektiivsus: Eesti põllumajanduse ja toidutööstuse konkurentsivõime alustalad

Seminar toimub 7. oktoobril 2015.a. kell 14.00-16.00 Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1A).

Seminaril arutletakse selle üle, kas Eesti põllumajandustootjad ja toidutööstused on piisavalt konkurentsivõimelised, et tänane kriis üle elada.

Eelkõige on vaatluse all meie ettevõtete tootlikkuse ja efektiivsuse areng ning võrdlus naaberriikidega. Toidusektorit käsitletakse väärtusahele põhiselt, st analüüsitakse põllumajandustootjate ja toidutööstuste konkurentsivõime vastastikuseid seoseid.

Esinevad:

- Ants-Hannes Viira: Põllumajanduse ja toidutööstuse roll Eesti majanduses
- Rando Värnik: Kuidas mõista konkurentsivõimet?
- Raul Omel: Tootlikkuse areng Eesti põllumajanduses
- Helis Luik: Põllumajandusettevõtete efektiivsus ja seda mõjutavad tegurid
- Ants-Hannes Viira: Põllumajanduse ja toidutööstuse konkurentsivõime seosed

Kõik huvilised on oodatud!