SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

EMÜ vilistlasuuring

Lugupeetud vilistlane!

Maaülikoolis on käimas vilistlaste ettevõtlusuuring, et koguda infot, millega vilistlased tegelevad ja kuidas nad on seotud ettevõtlusega. Vastamine on vabatahtlik ja anonüümne, aga loodame, et leiate ühe hetke vastamiseks.

Eesti Maaülikool viib oma vilistlaste hulgas läbi ettevõtlusalast küsitlust. Uuringu eesmärgiks on hinnata vilistlaste ettevõtlustegevust, koguda hinnanguid ülikoolis omandatud teadmiste ja oskuste rakendamise kohta ettevõtluses ning uurida, millised on olnud puudujäägid. Uuringu tagasiside on meile aluseks õppekavade arendamisel ning üliõpilastele ettevõtlusmoodulite väljatöötamisel, mis annavad lõpetajatele vajalikud teadmised ettevõtlusega alustamiseks ning ettevõtliku eluhoiaku tekkimiseks. Vastama on oodatud ka varasemad lõpetajad Eesti Põllumajandusülikooli või Eesti Põllumajanduse Akadeemia ajast, kes saavad anda oma kogemuse põhjal töövõtjana ja tööandjana tagasisidet selle osas, mis on oluline ettevõtluse  arendamiseks.

Küsimustik on anonüümne ja saadud tulemusi avalikustatakse ainult statistiliselt üldistatud kujul. Vastuseid ootame hiljemalt 23.septembriks.

Täname Teid meeldiva koostöö eest!

Mait Klaassen
Eesti Maaülikooli rektor

 Ankeedi täitmisel tekkinud küsimustele vastab EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi teadur Anne Põder (anne.poder@emu.ee; tel 7313 019)

Küsitlus toimub Eesti Maaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori koostöös ja küsitlust finantseeritakse programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. 

  

Ankeedis on 41 küsimust. Alusta vastamist siit!