SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Milline on Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsikeskkond võrdluses lähiriikidega

Foto: Sven Arbet
Professor Rando Värnik tutvustas uuringu tulemusi Aasta põllumehe konverentsil.
Uuringus keskenduti eelkõige toetustele, kui ettevõtjate sissetulekute kassavoogu enam mõjutavale komponendile. Kui ettevõtja põhisissetulek tekib turul toodete müügist, siis põllumajanduses on kujunenud toetused väga oluliseks osaks sissetulekutes ja aitavad oluliselt leevendada madalast turukonjunktuurist tekkida võivaid tulupuudujääke.

 

Vaat rohkem informatsiooni siit