SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

EMÜ Raefondi preemia

Meie teadur Anne Põder pälvis Eesti Maaülikooli Raefondi õppejõudude ja teadustöötajate preemia.

Anne Põdra peamisteks teadus- ja õppetöö valdkondadeks on ettevõtlus ja regionaalne areng ja ta on suunanud oma juhendatavaid üliõpilasi käsitlema Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonna probleeme, sh on tema juhendavad uurinud ettevõtluse ja sotsiaalarengute seoseid Lõuna-Eestis, kogukonnateenuste pakkumist Tartumaal, ettevõtete sündide mõju töökohtadele jms. Teadustöö kõrval osaleb ta ettevõtlusõppe projektis, toetades ka üliõpilaste ettevõtlustegevust. Anne Põder töötab Lõuna-Eesti piirkonna heaks ka vabatahlikuna MTÜ-s Tarbijate Kaitse Ühendus Ugandi, mis on regulaarselt korraldanud Tartu ja Lõuna-Eestis koolide jaoks tarbijakaitseteemalisi esseekonkursse ja õpilaskonverentse, iga-aastaseid tarbijainfopäevi Tartu linnas, ning tarbijakaitse teemalisi tunde Tartu-, Põlva- ja Võrumaa lasteaedades ja koolides.