SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Valmis maaettevõtete mitmekesistamise uuring

Mati Mõttel ja Jüri Lillemetsal maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonnast valmis uuring „ Põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“.
- Selgus, et aastatel 2014-2015 mitmekesistas olulisel määral oma tegevust mittepõllumajanduslike tegevustega 4,3% kõikidest Eesti põllumajandusettevõtetest (ca. 750 ettevõtjat) ja vähemalt mingil määral mittepõllumajanduslikku lisategevust arendas 12% põllumajandusettevõtetest.
- Põllumajandusettevõtete kõige sagedasem mittepõllumajanduslik lisategevusala on metsamajandus ja metsavarumine. Kahjuks areng ettevõtetes toidu tootmise suunas ei ole veel märkimisväärselt esile tõusnud.
- Kui peaaegu pooled Eesti põllumajandustootjatest peavad väljapoole põllumajandust mitmekesistamist vajalikuks, siis umbes veerand põllumajandustootjatest ei soovi põhimõtteliselt enda ettevõtte majandustegevust killustada. Väljapoole põllumajandust mitmekesistavad enda majandustegevust eelkõige taimekasvatusega tegelevad põllumajandustootjad. Ettevõtjate endi hinnangul on mitmekesistamise kõige sagedasem põhjus põllumajandustegevuse hooajalisus.
- Küsitlustulemustest selgus, et valdav enamus tegevust mitmekesistanud põllumajandustootjatest jätkab ka põllumajandustootmist.

Tulemustest järeldub, et kuigi tegevusalade mitmekesistamist peetakse oluliseks, siis tänane Eesti põllumajandustootja ei ole väga avatud tegevusi juurde looma. Lisaks väärib arutelu, et kuidas maal nö väike peretalu suudab mitme tegevusalaga tegeleda kui seda ei suuda mõnikord suuremadki. Kindlasti väärivad mitmekesised maapiirkonna põllumajandusettevõtjad eraldi tunnustust. Täname kõiki küsitlusele vastanuid ja soovime edu!

Detailsema ülevaate mitmekesistamise tegurite kohta ülevaate leiate uuringu aruendest: http://ms.emu.ee/…/loppenud-…/maaettevotete-mitmekesistamine

Eesti Maaülikool tutvustab "Eesti maaelu arengukava 2014-2020“ raames 2016. aastal teostatud uuringuid 15. detsembril 2016. a Maaeluministeeriumi suures saalis algusega kell 10:00 https://www.facebook.com/events/1799254543647176/