SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Ühistegevuse pikaajaline programm

Programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks.

Hanke ühisteks täitjateks on Eesti Maaülikool, MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumeeste ühistu KEVILI, MTÜ KEVILI Koolitused
Raamleping sõlmiti 23. novembril 2016.

Programmi kontaktisikuks on Rando Värnik  info: rando.varnik@emu.ee ;

Programmi teemavaldkonnad

 1. Ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamine kogu tarneahela ulatuses (nii tootmise kui ka töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele), kasutades erinevaid kanaleid ja allikaid. Samuti tarneahela (tootmine, töötlemine, jaekaubandus) toimimise, läbipaistvuse ning osaliste turujõuga seotud teemad
 2. Rahvusvahelise ühistegevuse alase teadmiste levitamine, kasutades välisekspertide oskusteavet ning nõuandeid, pakkudes ning vahendades nende juhendamisteenuseid kohalikele ettevõtjatele, ehk rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike probleemide ja küsimuste lahendamiseks
 3. Uute eksportturgude leidmine,  asjaomaste turgude ning potentsiaalsete klientide kohta teabe levitamise kaudu, et jagada ning omandada kogemusi, kuidas üheskoos paremini täita võimalike klientide eksporttellimusi. Lisaks spetsiifilise ja praktilise info kogumine ja koondamine potentsiaalsete turgude kohta
 4. Ühisturunduse ning müügiedenduse tõhustamine, pakkudes sellekohaseid juhendamisteenuseid, et paremini ja oskuslikumalt ära kasutada ühisturunduse eeliseid ning saada täiendavaid ideid enda müügistrateegiate parendamiseks nii sise- kui välisturgudel. Samuti lühikeste tarneahelate ja otseturustuse kaudu müügitegevuse organiseerimine ning sellealaste võimaluste ulatuslikum kasutamine ning nende tutvustamine

Programmi raames tehakse:

 • teabematerjalid, käsiraamatud või koolitus- ja õppematerjalid veebis ja/või trükistena (nt tõlkematerjalid, hea tava, näidispõhikirjad).
 • konverentsid koos välisekspertidega
 • temaatiline elektrooniline keskkond, kuhu koondatakse võimalikult palju ühistegevusega seotud informatsiooni.
 • infopäevad, täienduskoolitused ja ettevõtjate juhendamine, sh
  a.  infopäevad kontaktüritustena;
  b.  praktilise suunitlusega infopäevad (nt ühistute asutamine, majandamine, arendamine, ühistu liikmete õiguste ja kohustuste selgitamine, turundusalane tegevus/koostöö)
  c.  koolitused ühistute juhtidele, nõukogule ja liikmetele koos juhendamisega, kaasates väliseksperte.
 • ettevõtete külastused ja/või õpiringid, näiteks välismaal asuvate ühistuliste ettevõtjate külastamine
 • esitlustegevused