SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Tulemusmõõdikute süsteemi rakendamine teadlikuma otsustusprotsessi juurutamiseks ning tootmise efektiivsuse tõstmiseks piimatootmisettevõtetes

19. jaanuaril toimus  MAK meetmest 6.2 rahastatava projekti „Tulemusmõõdikute süsteemi rakendamine teadlikuma otsustusprotsessi juurutamiseks ning tootmise efektiivsuse tõstmiseks piimatootmisettevõtetes“ raames seminar, kus arutati piimatootjate ning nõustajatega piimatootmisettevõtte kuluarvestuse ning piima omahinna arvutamisega seotud küsimusi. Samuti arutati piimatootjatega projekti praktilist läbiviimist, tutvustati selle tarbeks loodud andmebaasi ning ärianalüüsi tarkvara.


Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ning EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi läbiviidava projekti eesmärgiks on luua piimatootjatele tööriist oma tootmisprotsessi jälgimiseks ning tulemuste võrdlemiseks ja analüüsiks tulemusmõõdikute süsteemi abil. Tulemusmõõdikud on arvulised näitajad, mis iseloomustavad tootmisprotsessi või selle lõikude tulemuslikkust ning võimaldavad seda teiste ettevõtetega võrrelda. Projekti teiseks eesmärgiks on piima omahinna arvestamise ühtse metoodika väljatöötamine ning kooskõlastamine.
Tulemusmõõdikute süsteemiga liituma on oodatud kõik piimatootmisettevõtted. Lisainfo: Aadi Remmik, aadi.remmik@gmail.com, tel. 50 96 830.