SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

IN MEMORIAM Asser Murutar

Meie hulgast on lahkunud  filosoofiakandidaat,  maasotsioloogia eestvedaja,  Grand Old Man, unustamatu õppejõud ja teadlane  Asser Murutar, kelle teeneid on hinnatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga

Asser Murutar (24.10.1934 – 28.03.2017)  jääb kolleegidele Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudist meelde oma armastusega maarahva vastu, helge usuga maaelu igikestvusse ja püsimajäämisse. Tema viljakast sulest on ilmunud hulgaliselt artikleid ja kirjutisi. Tuhande üheksasaja üheksakümnendate teises pooles ilmunud raamatusari „Maarahva elujõud“  oli uut filosoofilist  mõtteviisi ja järglastele koolkonda  loova tähtsusega.

Asser oli karismaatiline õppejõud, suurepärane kuulaja, kes ei vaadanud  üliõpilastele ja noortele kolleegidele õppejõu kõrgustest alla, vaid suutis neid innustada ja suunata, jättes mulje, et kõik need suured ja maailmaparanduslikud ideed on nende  endi välja mõeldud. Ta oli õppejõud, kelle pärast mindi loengule või seminari ja  tema kolmapäevaste juhtimisringi kokkusaamistele. Ta oli kolleeg, kellel alati varuks sõbralik meel ja hea sõna.

Ta on meile kõigile tuntud küll eelkõige kui teadlane ja õppejõud, kuid ühiskondlikult aktiivse inimesena oli tal palju erinevaid märkimisväärseid rolle ning huvisid. Ta suutis oma elu lõpuni olla aktiivne nii teadusmaastikul, avalikus elus kui ka purjespordis. Kõigesse, mida ta tegi,  pühendus ta  talle omase põhjalikkuse ja sisemise põlemisega.

Asseri  jaoks oli väga tähtis tema oma kätega rajatud kodu Tartus Tihase tänavas ja suvila Võrtsjärve ääres. Ta oli armastav ja hoolitsev abikaasa, isa, vanaisa ning vanavanaisa.

Asserit tundvad inimesed jäävad mäletama tema muhedat aga samas alati teravat huumorit, mis pani kuulajad tihti mõtlema filosoofia igavikulistele teemadele.

Asseri eesmärk oli muuta maailma paremaks - seda ta kindlasti tegi.

Aitäh Asser, et Sul oli julgust elada, julgust mõelda ja julgust alati oma mõtted välja öelda  hoolimata erinevate ajastute,  ideoloogiate ja vaadete muutumisest.

Jääme Asser Murutari mäletama kui maasotsioloogia rajajat, kolleege ühendavat ning oma maad ja rahvast armastavat inimest.

 

Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut