SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Meeskonnatöö kavandamine ja raekendamine ettevõtlusõppes ja ettevõtluses

Kutsume teid ettevõtlusõppe arendamise programmi Edu ja Tegu raames Eesti Maaülikoolis toimuvale täienduskoolitusele „Meeskonnatöö kavandamine ja rakendamine ettevõtlusõppes ja ettevõtluses“.

Koolituselt saab  praktilised teadmised selle kohta, kuidas kavandada ja juhtida meeskonnatööd nii, et püstitatud eesmärgid oleks võimalikult efektiivselt saavutatud. Arutleme selle üle, kuidas panna meeskond paremini tööle, kuidas luua TEAM (Together; Everyone; Achieves; More), kus kõik meeskonna liikmed mõistavad eesmärke ja koondavad pingutused õiges suunas ning kuidas saavutada olukord, kus iga meeskonna liige tunneb vastutust ja vajadust tegutseda efektiivselt.
 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised ja tööriistad meeskonnatöö efektiivseks ja tulemuslikuks juhtimiseks.

Koolitus on mõeldud kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõududele ning spetsialistidele, kes viivad läbi või toetavad ettevõtlusõpet ning soovivad kasutada praktiliste ülesannete lahendamiseks meeskonnatöö põhimõtteid, läbi mille õppijad omandaksid teadmised ja oskused meeskonnatöö kui meetodi kasutamisest sh meetodi kasutamisest ettevõtluses toimetamisel.

Käsitletavad teemad: Meeskonnatöö olemus, tunnused, põhimõtted ja tulemuslikkus; Meeskonna arengutsükkel; Enese- ja meeskonna analüüs ning arenguvajaduste kaardistamine; Meeskonna loomise, tegevuste planeerimise ja käivitamise olulised komponendid; Efektiivselt töötava meeskonna reeglid; Koostöö, koostöös esinevad probleemid ning nende diagnostika ja lahendamine; Konfliktide ennetamine, märkamine ja lahendamine; Meeskonna juhtimine ja juhi roll; Meeskonna väärtused; Meeskonna motiveerimine.

Kahepäevane koolitus toimub 04.05.2017 ja 18.05.2017 EMÜ peamajas Kreutzwaldi 1A-033 algusega kell 10.00.

Kursust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist, osalustasu ei ole. Kohtade arv on piiratud!

Registreeru koolitusele

Täpsem informatsioon:

Kaire Vahejõe
EMÜ ettevõtlusõppe programmi koordinaator

kaire.vahejoe@emu.ee