SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine läbitud maksimaalse tulemusega

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas 12. juunil 2017.a.  kinnitada hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine Eesti Maaülikooli ärinduse ja halduse õppekavagrupi esimese ja teise õppeastme kvaliteedihindamine läbi 7 aasta pärast.

Järgmise õppekavagrupi kvaliteedihindamine toimub hiljemalt aastal 2024.

Eesti Maaülikool esitas ärinduse ja halduse õppekavagrupis hindamisele järgmised õppekavad:


Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)
Ökonoomika ja ettevõtlus (magistriõpe)
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine (magistriõpe)

 

Hindamisotsuses on positiivse aspektina on välja toodud:

1) Õppekavad on praktilise suunitlusega ja populaarsed. Lõpetanute töölerakendumise määr on kõrge.
2) Õppejõud on kvalifitseeritud, pühendunud ja hoolivad.
3) Tööandjate toetus õppekavadele on kõrge.
4) Õppekavades sisalduv kooslus teoreetilistest ja rakenduslikest majandusainetest võimaldab lõpetanutel töötada ettevõtetes, arendusprojektides, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes ning luua ka ise ettevõtteid. Teadmised ärijuhtimise ja rohelise majanduse vahelistest seostest võimaldavad üliõpilastel mõista põllumajandussektorit kompleksselt.
5) Õppekavadel õppivate välisüliõpilaste arv kasvab (kokku 22-st riigist).
6) Üliõpilased hindavad kõrgelt kõrgkooliväliste praktikute panust õppekavade läbiviimisel.
7) Üliõpilased on kaasatud õppejõudude praktilise suunaga teadusprojektidesse.
8) Akadeemiliste töötajate hindamise protseduurid on hästi välja arendatud. Toimuvad iga-aastased arenguvestlused.
9) Õppejõudude teadustöö on hästi seostatud nende poolt läbiviidava õppetööga. Sageli on ka üliõpilaste lõputööd seotud õppejõu teadustöö temaatikaga. Ligikaudu 1/3 instituudi rahalistest vahenditest tuleb teadus- ja arendustegevusest.

Hindamiskomisjoni koosseisu kuulusid:

Roger Levy Komisjoni esimees, Professor, London School of Economics and Political Science, UK Anne Perkiö Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Soome Markus Breuer Professor, SRH University Heidelberg, Saksamaa Tambet Hook MPS Eesti, Eesti Veronica Zäro Student, Tallinn University of Technology, Eesti.