SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Valmisid õpperaamatud

 

 

Õpperaamatud valmisid projekti „Õpperaamatute sari Moldova maapiirkonna ettevõtjatele“ raames, mida rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Projektiga tehakse Moldova maapiirkondade ettevõtjatele kättesaadavaks Eesti Vabariigis pärast taasiseseisvumist omandatud kogemus maaettevõtete arendamiseks. Selleks koostati Moldova põllumajandustootjatele  ja teistele maapiirkonnas tegutsevatele huvilistele (põllumajanduskonsulendid, alustavad ettevõtjad vms) kaks õpperaamatut. Õpperaamatud on venekeelsed, mida tutvustatakse 12.10.2017 Moldovas kohalikele ettevõtjatele seminari vormis. Raamatud tehakse kättesaadavaks ka internetis. Moldova-poolne projekti koostööpartner on Moldova Põllumajanduse ja toidutööstuse ministeerium. 

Esimese õpperaamatu sisuks on kuluarvestuse ja kattetulu analüüsi meetodite tutvustamine. Selle käsiraamatu eesmärk on anda lühiülevaade Moldova põllumajandusettevõtjale valitud tootmissuundade majanduslikest ja sotsiaalsetest aspektidest Eesti põllumajandustootjate kogemuse näitel. Käsiraamatus esitatud põllumajandustootmise näited on praktilise sisuga, võimaldamaks Moldova ettevõtjatel nende põhjal koostada tootmiseks vajalike ressursside (tootmisvahendite) kasutuse, saadava/kavandatava toodangu majanduslikku hindamist erinevate toodangutasemete puhul. Õpperaamatus esitatakse suur- ja väiketootjate näitel nende tootmistulemusi ja selgitatakse, mida hindamisel pidada oluliseks. Õpperaamatu autorid on Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor Rando Värnik ja pikaaegse põllumajandusettevõtete majandusküsimuste uurimise ja analüüsimise kogemusega Marju Aamissepp.

Teise õpperaamatu sisuks on maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise võimaluste  propageerimine Eesti maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate kogemuse näitel. Käsiraamatus on maamajanduse mitmekesistamise teema käsitlemisel seatud eesmärgiks siduda omavahel teoreetiline käsitlus (mis on maaettevõtluse mitmekesistamine, selle võimalused, sihtrühmad, turundus, jätkusuutlikkuse tagamine, ettevõtte sisesed riskid, koostöö jne) ja teadlikult erinevatest tegevusaladelt valitud 29 maaettevõtjate lood. Lood annavad lühiülevaate ettevõtja arenguteest (lisatud ka logo ja foto ettevõttest) ning avavad lühiintervjuu vormis konkreetse ettevõtja kogemust ja tulemuslikkust erinevate olukordade ja probleemide lahendamisel. Näiteid on kõikjalt Eestist ja väga erinevatest alternatiivettevõtluse valdkondadest (alternatiivne põllumajandustoorme tootmine, lisandväärtusega toidutoodete valmistamine, maaturism, muu mittepõllumajanduslik ettevõtlus, sh tava- ja mahetooted ja -teenused). Õpperaamat autorid on Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi turunduse lektor Tiiu Ohvril ja pikaaegse kogemusega maaettevõtjate konsulent Sirje Kuusik.