SÜNDMUSED

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Õpperaamat "Tootearendus ja turundus"

Lõpule on jõudnud Majandus- ja sotsiaalinstituudi teine Moldova-suunaline projekt „Õpperaamatute sarja Moldova maapiirkonna naisettevõtjatele ja noortele kolmas õpperaamat „Tootearendus ja turundus“. Projekt järgis eesmärki tõsta Moldova maapiirkonnas tegutsevate naisettevõtjate ja noorte teadmisi tootearenduse ja turunduse erineva lähenemise võimalikkusest samaaegselt propageerides nende teadmiste rakendamisoskusi.

 

 

Aasta tagasi projekti alustades viibis instituudi projektimeeskond Moldaavias paaripäevasel visiidil, kus lisaks sissejuhatavale koolitusele tootearendusest ja turundusest selgitati sihtrühma ootused planeeritavale õppevahendile ning tutvuti ka maaettevõtluse mõnede aspektidega kohapeal.

 

 

Projekti kõige suurema töömahuga osa oli planeeritud õpperaamatu koostamine, mis eeldas kontseptsiooni välja töötamist, materjalide valikut ja kõige võimalikult kompaktset ning näitlikku vormistamist. Raamatu autorid - MSI turunduse lektorid Tiiu Ohvril ja Birgit Maasing - koondasid raamatusse lühiülevaate tootearenduse ja turunduse alasest teooriast, mille praktikaga sidumiseks kasutati Eesti maaettevõtjate kogemusest kogutud näiteid. Raamatu juures kujunes omamoodi väljakutseks projektipartnerite soov rumeeniakeelse töö järele; lõpptulemusena kompenseeris kõik raskused aga Moldova poole esindajate rahulolu tulemusega. Loodetavasti on omakeelne käsiraamat maaettevõtjate jaoks ka paremini kasutatav ja kasutegur temast suurem.

 

 

Kohalikele ettevõtjatele ja teistele huvigruppidele jagab materjali nii trükituna kui ka digiversioonina projekti partner Moldova Regionaalarengu Agentuur ADR Nord.

 

 

Punktiks kogu projektile oli aga 10-liikmelise Moldova delegatsiooni õppereis Eestisse (20.08 kuni 24.08), mille käigus saadi oma silmaga näha, kuidas Kagu- ja Lõuna-Eesti väiketootjad tegelevad tootearendusega ja milliseid teadus- ja arendusasutusi on neil sellesse töösse võimalik kaasata. Muidugi avaldasid muljet ettevõtjate poolt demonstreeritavad tooted, mida sai nii degusteerida kui huvi korral ka kaasa osta.

 

 

Tagasisides jäid külalised õppekäiguga väga rahule. Kiideti ja imetleti külastatud ettevõtjate ja asutuste avatust, entusiasmi ja professionaalsust, ühtlasi avaldati lootust, et kogu tehtud tööst tekivad uued ideed koostöö jätkamiseks. Vaimustust kirjeldab hästi ühe ettevõtja ütlemine: „Iga visiidiga õppisin midagi, mida olles ettevõtte perenaine, kavatsen kodus järele teha!“​

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.